St. Antonius Ziekenhuis15-07

Uitreiking JACIE- certificaat

St. Antonius Ziekenhuis - Foto: Dhr. dr. H.R. Koene, internist/hematoloog van het St Antonius Ziekenhuis (Links), Dr Hans Vrielink , facility director van de sanquin bloedbank (rechts) Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de vijf perifere ziekenhuizen in Nederland waar stamceltransplantaties mogen worden uitgevoerd. De accreditatie is gedurende vier jaar geldig, waarbij na twee jaar een korte interim-analyse plaatsvindt om te controleren of het kwaliteitssysteem nog op orde is. De accreditatie is behaald na een uitgebreide voorbereiding, en intensieve visitatie die op 23 september 2009 heeft plaatsgevonden. Op woensdag 7 juli 2010 is het JACIE-certificaat feestelijk uitgereikt door de National Representative van de......
02-07

St. Antonius onderzoekt verband tussen CCSVI en MS

St. Antonius Ziekenhuis - De laatste tijd besteden de media veel aandacht aan dr. Zamboni, een Italiaanse arts die een revolutionaire behandeling van MS zou hebben ontwikkeld. Dr. Zamboni meent dat er een verband bestaat tussen CCSVI (Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie) en Multiple Sclerose. Bij CCSVI kan het bloed niet goed uit de hersenen worden afgevoerd. De oorzaak is vaak een vernauwing van de halsaders. De behandeling van dr. Zamboni bestaat uit het opheffen van deze vernauwing. Hij beweert dat de ingreep goede resultaten oplevert bij MS-patiënten.Op verschillende patiëntenforums op internet wordt gesuggereerd dat het St. Antonius Ziekenhuis de CCSVI-behandeling zou uitvoeren bij MS-patiënten,......
29-06

St. Antonius Ziekenhuis start verkoop locaties Overvecht en Oudenrijn

St. Antonius Ziekenhuis - Het St. Antonius Ziekenhuis start met de verkoop van locaties Utrecht Overvecht en Utrecht Oudenrijn. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff gaat de verkoop van in totaal meer dan 50.000 m² begeleiden. In Leidsche Rijn is 22 juni 2010 gestart met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De beide locaties in Utrecht blijven nog in gebruik totdat de nieuwe locatie in Leidsche Rijn in 2013 de deuren opent. Locatie Utrecht Oudenrijn op de Van Heuven Goedhartlaan 1 (in de wijk Kanaleneiland) bestaat uit twee objecten. Het ziekenhuis, met een oppervlakte van circa 18.700 m² en een naastgelegen zusterflat van circa 2.570 m². Beide gebouwen liggen......
29-06

Altrecht ggz en St. Antonius Ziekenhuis ondertekenen huurovereenkomst

St. Antonius Ziekenhuis - Den Dolder, 28 juni 2010 - De raden van bestuur van Altrecht ggz en het St. Antonius Ziekenhuis hebben een huurovereenkomst ondertekend voor het realiseren van een voorziening voor ouderenpsychiatrie in het nieuw te bouwen ziekenhuis op locatie Utrecht Leidsche Rijn. Met deze samenwerking lopen Altrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nederland voorop in de ontwikkeling van geïntegreerde somatisch-psychiatrische voorzieningen voor ouderen. In het zogeheten Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn (MPCLR), onderdeel van het nieuw te bouwen ziekenhuis, zal Altrecht Senior (divisie voor ouderenpsychiatrie van Altrecht), 40 klinische plaatsen en een polikliniek voor ouderen realiseren. De afdeling Psychiatrie en......
18-06

Verkeershinder A2 richting St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis -
11-06

Bekkenbodemcentrum voor vrouwen met urineverlies van start

St. Antonius Ziekenhuis - Expertisecentrum Het team bestaat uit een uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige. Door hun vakkennis te bundelen kunnen zij binnen kort tijdsbestek een heldere diagnose stellen en een behandeladvies geven. De specialisten zorgen ervoor dat de vrouw vanaf het polikliniekbezoek tot de uiteindelijke behandeling de juiste informatie en deskundige begeleiding krijgt. Signaleert het bekkenbodemteam een probleem dat buiten hun expertise ligt? Dan kunnen zij ook aanverwante vakgenoten inschakelen zoals een maag-, darm-. en leverarts, een darmchirurg en/of een seksuoloog Volledig behandelarsenaal Vrouwen kunnen bij het centrum terecht voor alle urine-incontinentieproblematiek. Ongeacht de vorm van het urineverlies en of er sprake is......
11-06

Verkeersomleidng i.v.m. werkzaamheden De Meernbrug

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat - De Meernbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal vormt de verbinding tussen aansluiting Hooggelegen en Utrecht Centrum en is de afgelopen maanden gerenoveerd. De brug is geverfd en is hiervoor tijdelijk omhoog gebracht om het scheepvaartverkeer niet te hinderen. Om de brug terug te brengen naar de defititieve hoogte en voor verschillende afrondende werkzaamheden is de brug gesloten: van vrijdag 11 juni 20:00 uur tot maandag 14 juni 05:00 uur voor al het verkeer (auto's, (brom)fietsers, voetgangers) van vrijdag 18 juni 20:00 uur tot maandag 21 juni 05:00 uur voor het autoverkeer (alleen auto's) Het verkeer wordt gedurende deze weekenden omgeleid. Locatie Utrecht Oudenrijn......
08-06

Ziekenhuizen gaan verpleegkundige extra motiveren

St. Antonius Ziekenhuis - Hoe word en blijf je een nog aantrekkelijker ziekenhuis voor goede verpleegkundigen, die goede en veilige patiëntenzorg leveren? Om die vraag te kunnen beantwoorden doen de Santeon ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis, mee me "Excellente Zorg", een verbeterproject van brancheorganisaties V&VN, NPCF en 12 zorgorganisaties. Eerste stap was het uitvoeren van een nulmeting, gebaseerd op een Amerikaanse vragenlijst (magnet hospitals) in Nederlandse zorginstellingen. Wat er uit deze nulmeting onder 4.000 verpleegkundigen en verzorgenden komt, maken de samenwerkende partijen vandaag bekend tijdens een conferentie in Nieuwegein. De nulmeting in de 12 zorginstellingen richtte zich op drie onderdelen: het werk van de......
04-06

Locaties Utrecht Overvecht en Oudenrijn in de etalage

St. Antonius Ziekenhuis - Het St. Antonius Ziekenhuis start met de verkoop van locaties Utrecht Overvecht en Utrecht Oudenrijn. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff gaat de verkoop van in totaal meer dan 50.000 m² begeleiden. In Leidsche Rijn wordt halverwege dit jaar gestart met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De beide locaties in Utrecht blijven nog in gebruik totdat de nieuwe locatie in Leidsche Rijn in 2013 de deuren opent. Locatie Utrecht Oudenrijn op de Van Heuven Goedhartlaan 1 (in de wijk Kanaleneiland) bestaat uit twee objecten. Het ziekenhuis, met een oppervlakte van circa 18.700 m² en een naastgelegen zusterflat van circa 2.570 m². Beide......
03-06

Palliatieve zorg in het ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis -