Behandeling


Wanneer u artrose in uw schouder heeft, kan dit conservatief behandeld worden of door middel van een operatie.

Conservatieve therapie

Met fysiotherapie kan artrose niet genezen. Wel kunnen de klachten die de artrose veroorzaakt hierdoor verminderen. Zo kunnen we met fysiotherapie de beweeglijkheid en de coördinatie van uw schouder verbeteren. Ook voldoende rust kan uw klachten verminderen. Daarnaast kan de orthopeed u leefregels meegeven om uw schouder zoveel mogelijk te ontlasten. Andere mogelijke behandelingen zijn:

  • Cortisonen-injectie: deze geeft meestal kortdurend klachtenvermindering.
  • Ontstekingsremmende medicijnen (NSAID)
  • Hyaluronzuur-injecties: hierbij injecteren we grote eiwitmoleculen in uw schoudergewricht om de gewrichtsoppervlakken beter langs elkaar heen te laten glijden. De werkzaamheid is bij iedere patiënt wisselend.

Operatie

Om de pijn in uw schouder weg te nemen en de beweeglijkheid van het gewricht te verbeteren, kan de orthopeed besluiten u te opereren. Bij een operatieve behandeling, plaatst de specialist een schouderprothese. Hierdoor herstelt de beweeglijkheid niet altijd helemaal, maar kunt u uw arm meestal wel weer heffen tot schouderhoogte.

Er zijn verschillende soorten protheses:

  • Totale schouder prothese: hierbij wordt zowel kop als kom van het schoudergewricht vervangen.
  • Hemiprothese: hierbij wordt alleen de kop vervangen
  • 'Reversed' schouderprothese: hierbij worden niet alleen de kop en kom vervangen, maar worden deze ook omgekeerd (reversed). De kom wordt vervangen door een bolvormige prothese en de kop door een holvormige prothese. Deze prothese wordt geplaatst als ook de rotator cuff (peesmanchet dat om de het schoudergewricht loopt) versleten is. Doordat het draaipunt van de schouder wordt verplaatst kunnen andere spieren de functie van de rotator cuff overnemen.

Hemiprothese schouder       Reversed prothese schouder
Hemiprothese                                                      Reversed protese

Na de operatie blijft u nog ongeveer 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis.

Na de operatie 

De eerste weken na uw operatie krijgt u een mitella om uw schouder zo veel mogelijk rust te geven. Wel krijgt u direct al oefeningen mee van de fysiotherapeut om uw schouder soepel te houden. Als u pijn in u schouder heeft en deze dik wordt, doet u te veel.

De revalidatie kunt u bij uw eigen fysiotherapeut voortzetten. Het is dan ook belangrijk daar vooraf alvast een afspraak te maken. U kunt uw therapie ook voortzetten bij de afdeling Fysiotherapie va het St. Antonius Ziekenhuis.

Controle

Na uw operatie komt u nog een aantal keren terug op de polikliniek. Na  twee weken controleren we uw wond en verwijderen we de hechtingen. Ook zien we u na zes weken en na drie maanden terug om te kijken hoe u herstelt.

Complicaties

Complicaties na de operatie zijn mogelijk, maar komen weinig voor. In sommige gevallen kunt u kort na de operatie last krijgen van infectie, nabloeding of kan het zijn dat uw wond slecht heelt. Op de langere termijn kan de prothese loslaten.