Psychiatrie & Psychologie


De afdeling Psychiatrie & Psychologie van het St. Antonius Ziekenhuis richt zich op diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen  en klachten al dan niet in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Diagnostiek en behandeling kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden.

Afspraak maken
Voor diagnostiek en/of behandeling heeft u een doorverwijzing nodig.  U kunt een afspraak maken door te bellen naar onze administratie: T 088 - 320 44 00.

Persoonlijk behandelprogramma
De situatie van elke patiënt is uniek. Daarom stellen we na een intakegesprek en eventueel diagnostisch onderzoek een behandelprogramma op dat op u is toegesneden. Dit leggen we vast in een behandelplan dat door u en de hoofdbehandelaar wordt ondertekend.

Uitgebreid behandelaanbod
We hebben een uitgebreid behandelaanbod, waarmee we u een passend behandeltraject kunnen bieden. Daarnaast werken we samen met andere disciplines van het St. Antonius Ziekenhuis. Het merendeel van de klachten die de afdeling Psychiatrie & Psychologie behandelt, valt onder één (of meer) van onderstaande ziektebeelden. We behandelen ook patiënten met andere klachten.

U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, advies en kortdurende behandeling. Wij richten ons voornamelijk op patiënten vanaf 18 jaar.

Bescherming privacy
Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van de afdeling Psychiatrie & Psychologie van het St. Antonius Ziekenhuis. Lees meer over ons privacybeleid.

Familievertrouwenspersoon
Als een familielid of iemand in uw omgeving psychiatrische problemen heeft, kan dat heel belastend zijn. U maakt zich zorgen en hebt veel vragen. Over het ziektebeeld en de behandeling, of over de manier waarop u zelf met de problemen kunt omgaan. Misschien bent u niet tevreden over de behandeling of over de manier waarop u daarbij wordt betrokken.

Voor al deze zaken kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen als u het niet eens bent met het behandelteam.

De familievertrouwenspersoon in het St. Antonius Ziekenhuis is:
Jacqueline Rodenburg
Mobiel: 06 31 04 46 10
Mailadres: j.rodenburg@lsfvp.nl

De familievertrouwenspersoon is in dienst van de LSFVP en heeft een onafhankelijke positie. Meer informatie vindt u op de website van de LSFVP:  www.lsfvp.nl U kunt ook bellen met de advies- en hulplijn van de LSFVP via T 0900 33 32 222. Klik hier voor een folder van het LSFVP.

PVP (patiëntenvertrouwenspersoon)
Hebt u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de pvp. De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft. De pvp kan helpen bij alle klachten over een ggz-instelling. De pvp behartigt uw belangen zoals u ze zelf ziet. De pvp doet niets zonder uw toestemming. Bovendien is de pvp onafhankelijk. De pvp is niet in dienst van de instelling waar u behandeld wordt, maar bij de landelijke Stichting PVP (Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, www.pvp.nl).

Zoekt u contact met de pvp, neem dan contact op met de helpdesk van de Stichting PVP, 0900 44 48 888, helpdesk@pvp.nl

Voorlichtingsfilm