Kwaliteit


Het St. Antonius Ziekenhuis hecht traditioneel een groot belang aan een hoge kwaliteit van zorg en is steeds bezig met hoe het nog beter kan. Om dit te verwezenlijken:

  • meten we continu op alle essentiële gebieden de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg;
  • analyseren we klachten, incidenten, claims, complicaties, infecties, calamiteiten, en sterfgevallen om de aard, ernst en frequentie van (potentiële) schade inzichtelijk te krijgen;
  • sturen we op het borgen van kwaliteit van zorg door middel van instrumenten en projecten die in de lijn (via management en leidinggevenden) worden uitgezet;
  • krijgen afdelingen en maatschappen feedback op basis van metingen en analyses en
  • verantwoorden we de geleverde kwaliteit van zorg aan onze patiënten, de inspectie, accrediteurs en verzekeraars.

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt deel aan het NVZ Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen. Dit Kwaliteitsvenster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar.

Bij de keuze van de tien indicatoren zijn de NPCF, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest. In het venster vindt u onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde op het gebied van patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers. In het venster zal straks ook kwaliteitsinformatie per aandoening of specialisme komen te staan, met een focus op uitkomstindicatoren. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is. Klik op onderstaande button om het kwaliteitsvenster te raadplegen.  

Banner kwaliteitsvenster 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Kwaliteitsvenster? Lees onze veelgestelde vragen en antwoorden voor meer informatie.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van onze kankerzorg? Lees dan ook onze uitkomstenboeken over: