Arts-onderzoeker Ivo Wiertz krijgt Machiel van der Woude Stipendium uitgereikt

 23 januari 2017, 0:00 uur.

Het eerste Machiel van der Woude stipendium is op 20 januari uitgereikt aan Ivo Wiertz. De arts-onderzoeker van ons ziekenhuis werkt binnen het team van Interstitiële Longziekten, het zogeheten ILD Expertisecentrum. Met het stipendium kan onderzoek worden gedaan naar de genetische aanleg voor het krijgen van de ziekte asbestose.

Het Machiel van der Woude Stipendium beoogt nieuw onderzoek in Nederland te stimuleren naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest geïnduceerde aandoeningen. Het stipendium bedraagt 15.000 euro en wordt jaarlijks uitgereikt. Het stipendium is genoemd naar Machiel van der Woude, de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Het St. Antonius Ziekenhuis kan met dit bedrag verder onderzoek doen naar de vraag of genetische aanleg een rol speelt bij het ontstaan van asbestose. In de onderzoeksopzet worden asbestose patiënten en patiënten met pleuraplaques zonder longfibrose als twee groepen vergeleken. De hypothese luidt dat de frequentie van een bepaald genotype hoger zal zijn in patiënten met asbestose dan in patiënten met pleuraplaques.

Het stipendium werd uitgereikt tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk in Amsterdam. Juryvoorzitter Rob van der Heijden sprak dat het winnende onderzoeksvoorstel zeer goed past binnen de missie van het Instituut Asbestslachtoffers: "Asbestose is een vreselijke ziekte. Het is belangrijk om meer te weten welke factoren ertoe bijdragen dat deze ziekte ontstaat. Op termijn kunnen we dan wellicht werknemers die langdurig zijn blootgesteld aan asbest beter behandelen, zodat de ziekte zich niet of in minder ernstige vorm ontwikkelt."Terug naar overzicht