Veilig de jaarwisseling door: voorkom vuurwerkletsel

 29 december 2016, 15:16 uur.

Vuurwerkbril-klein

Jaarlijks lopen veel mensen vuurwerkverwondingen op. Soms is het letsel zo ernstig dat er blijvende schade is. Hans Oyen, spoedeisendehulparts in het St. Antonius Ziekenhuis, over het gevaar van vuurwerk, welk letsel het meeste voorkomt en hoe u dit kunt voorkomen. Zijn belangrijkste tip: “Draag een vuurwerkbril, ook als je alleen naar vuurwerk gaat kijken.”


Welk vuurwerk is gevaarlijk?
“Het is belangrijk te beseffen dat er geen veilig vuurwerk bestaat. Zelfs de bekende sterretjes die veel mensen hun kinderen laten vasthouden, kunnen door een vonkje in het oog blijvend letsel veroorzaken. De meeste ongelukken gebeuren met knalvuurwerk, maar ook letsel door het minder gevaarlijk geachte siervuurwerk komt veel voor. Illegaal vuurwerk is absoluut het gevaarlijkst en niet voor niets illegaal. Illegaal vuurwerk was tijdens de vorige jaarwisseling verantwoordelijk voor 80% van de oogletselgevallen, 73% van de amputaties en 88% van brandwonden.”

Welke verwondingen komen het meeste voor?
“Dat varieert van oppervlakkige verwondingen van de huid tot amputatie van een hand of vingers of blindheid aan een of beide ogen. Een minimale hoeveelheid kruit in het oog kan, als het niet op tijd wordt verwijderd, blijvende schade zoals blindheid aanrichten. De combinatie met alcohol zorgt ervoor dat een deel van de slachtoffers pas de volgende dag na het wakker worden door heeft hoe ernstig de verwonding is. Helaas is het voor een arts dan vaak te laat om hier iets aan te doen.”

Wat kunnen mensen zelf doen om letsel te voorkomen?
“Het allerveiligst is om géén vuurwerk af te steken. Maar als u toch vuurwerk afsteekt, gebruik dan in elk geval geen illegaal vuurwerk, want dat is het risico niet waard. En laat u vooraf informeren over hoe u vuurwerk veilig afsteekt. Het dragen van een vuurwerkbril (een bril die ook de zijkanten van de ogen beschermt) is een must! Doe dit ook als u alleen naar vuurwerk gaat kijken. Een derde van het totaal aantal vuurwerkslachtoffers van vorig jaar was omstander. De meeste van hen liepen oogletsel op.”

Wat moet je doen als je toch gewond raakt?
“De belangrijkste tip bij oogletsel door vuurwerk is: spoelen, maar alleen als het oog nog in tact is en de pupil in vorm. Brandwonden koel je met water. En ga altijd zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp.”
 
Voor meer informatie over eerste hulp bij vuurwerkongevallen, verwijzen we u naar de website van het Rode Kruis.

De medewerkers van de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis staan tijdens de komende jaarwisseling klaar om de kans op blijvend letsel te verkleinen. Naast de reguliere zorg die tijdens oud en nieuw gewoon doorgaat, zijn ze voorbereid op de extra uitdagingen die elke jaarwisseling met zich meebrengt.

Namens alle medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis wensen we u een veilig, gezond en voorspoedig 2017 toe.


Terug naar overzicht