Prijslijst

Vergoeding volgens polisvoorwaarden

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Of u recht heeft op volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis, is afhankelijk van uw behandeling of aandoening en het type polis dat u hebt afgesloten. Wij adviseren u daarom bij de keuze van uw zorgverzekering en voorafgaand aan uw bezoek aan het ziekenhuis de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico 2014: € 360,-

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd eerst een eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 360 aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal
€ 860,-.

Passantenprijzen

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit geldt ook als de zorg niet onder de basisverzekering valt of ons ziekenhuis geen afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar over de desbetreffende polis*. U ontvangt in deze situaties van ons een factuur waarop de passantenprijs van uw behandeling vermeld staat.

Bekijk hier onze prijslijsten voor passanten**:

Voor vragen over uw factuur of een indicatie van de prijs kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur contact opnemen met onze afdeling Debiteurenadministratie (088 - 320 85 00).


*  Voor 2013 en 2014 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Voor 2014 geldt echter dat niet alle polissen de zorg die wij mogen leveren volledig vergoeden. Meer informatie hierover ...

** Laatste actualisatiedatum: 07-03-2014. 
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft het recht om gedurende het jaar prijzen te wijzigen. De ingangsdatum van de behandeling is dan bepalend voor de prijs.