Veelgestelde vragen


Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen of wijzigen?

Heeft u een afspraak bij het St. Antonius Ziekenhuis, maar bent u verhinderd? U kunt uw afspraak dan telefonisch afzeggen of wijzigen (minimaal 24 uur van tevoren).

>> Meer over het maken, afzeggen en wijzigen van uw afspraak ...

Hoe vraag ik mijn medisch dossier op?

Als u naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling wordt over u een patiëntendossier aangelegd. Als patiënt kunt u een afschrift van uw patiëntendossier aanvragen.

>> Meer over het opvragen van uw patiëntendossier ... 

Hoe vraag ik een second opinion aan?
U heeft als patiënt de mogelijkheid een second opnion aan te vragen. U dient hiervoor een verwijsbrief te hebben. Deze verwijsbrief kunt u bij uw eerste verwijzer krijgen, bijvoorbeeld bij uw huisarts. Het is wel aan te bevelen om deze vraag te bespreken met uw behandelend arts. In sommige gevallen kan hij u adviseren bij welke specialist u het beste terecht kunt. Ook uw huisarts kan u hierin adviseren.

Hoe weet ik wie mijn hoofdbehandelaar is?

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is altijd één medisch specialist verantwoor-delijk voor uw behandeling: de “hoofdbehandelaar”. Uw hoofdbehandelaar draagt, als behandelend specialist, de eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. U kunt dit vragen aan uw arts of aan het verplegend personeel. Ook hangen er op de verpleegafdelingen whiteboards naast het bed waarop u kunt zien wie uw hoofdbehandelaar is.

Op de verpleegafdeling heeft u vaak te maken met een arts-assistent. Deze persoon wordt de zaalarts genoemd. De zaalarts regelt de lopende zaken voor u en komt dagelijks aan uw bed. Hij of zij staat onder supervisie van een medisch specialist. Bij afwezigheid van uw behandelend specialist worden alle verantwoordelijkheden overgenomen door de dienstdoende collega. Hiervoor is een dienstrooster opgesteld waarin staat welke medisch specialisten in de avond en in de weekenden namens het specialisme verantwoordelijk is en indien nodig beschikbaar is.

Ik heb een vraag over mijn behandeling, bij wie kan ik hiervoor terecht?

Heeft u vragen over recepten, medicijnen of leefregels na opname of operatie, neem dan contact op met uw specialist  via de betreffende polikliniek. U kunt uw vragen ook stellen tijdens uw eerstkomende afspraak.

Wat zijn de wachttijden voor polikliniekbezoek, opname en operatie?

De wachttijden zijn voor iedere polikliniek, behandeling en operatie verschillend.

>> Bekijk hier de wachttijden ...

Hoe dien ik een klacht in?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis, horen wij dit graag van u, zodat we onze zorg kunnen verbeteren.

>> Lees hier meer over het doorgeven van klachten ...

Ik heb een vraag over een factuur. Waar kan ik terecht?

Voor al uw vragen over facturen kunt u contact opnemen met de Debiteurenadministratie via tel.: 088 - 320 85 00 (bereikbaar van 08.30 uur t/m 16.00 uur).

Waar kan ik solliciteren op vacatures en stageplaatsen?

Ben je ambiteus en heb je hart voor de zorg? Bekijk dan hier onze vacatures.

Waar kan ik een adreswijziging doorgeven?

Neem voor het doorgeven van een adreswijziging contact op met de Zorgadministratie, tel. 030 - 609 23 97