Professionals

Hier vindt u informatie speciaal voor professionals in de zorg die patiënten doorverwijzen naar het St. Antonius Ziekenhuis. Alles wat u wilt weten over ons ziekenhuis, zoals openingstijden, adresgegevens van alle locaties, nascholing en transmurale werkafspraken, staat hier voor u op een rij. Ook leest u meer over het Medisch Coördinatie Centrum: het overlegorgaan voor huisartsen en specialisten.MCC