Agenda


Het St. Antonius Ziekenhuis organiseert regelmatig symposia, voorlichtingsbijeenkomsten en andere evenementen waar u zich voor in kunt schrijven.

Daarnaast organiseert het Medisch Coördinatie Centrum van het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met onder andere de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen en verschillende specialismen vaak nascholingsbijeenkomsten. 

Datum Bijeenkomst 
9-12-2016Aortasymposium 'ongecompliceerde' type B aortadissectie


Kijk voor de verschillende bijeenkomsten ook in onze maandelijkse nieuwsbrieven bij het item agenda.