Publicaties

2016 in beeld

Hieronder vindt u een overzicht van het jaar 2016 in beeld weergegeven.

 

Locaties

 

Organogram St. Antonius Ziekenhuis
Infographic over patiënttevredenheid
Infographic over aantal opnames, verpleegdagen, dagverplegingen, polibezoeken, reguliere trajecten
Infographic aantal unieke patienten
    
Infographic over het aantal resecties en behandeling bij oncolologiepatiënten
inforgrapic over IGZ-indicatoren ten opzichte van andere ziekenhuizen
Infographic over het aantal publicaties in 2016
Infographic over personele kerngegevens van het St. Antonius Ziekenhuis
Infographic over het aantal in 2016 opgeleide verpleegkundigen
Infographic over vrijwilligers
Infographic over de bedrijfsresultaten in 2016
Infographic over financiële ratio's
Infographic over aantal calamiteiten van 2015 tot 2016
Infographic over het aantal ontvangen klachten
Infographic over het aantal klachten ontvangen door het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis