Maatregelen omtrent corona

Academie | Corona-update 13 maart

De Antonius Academie vindt het van groot belang om de medewerkers in de zorg die bij ons in opleiding zijn te beschermen tegen het risico van besmetting met het coronavirus en volgt hierin het beleid van ons ziekenhuis. Doel van het beleid is om het risico op besmetting van medewerker en patiënt te reduceren en zoveel mogelijk zorgpersoneel beschikbaar te hebben voor de zorg voor onze patiënten. 

Wij zijn daarom tot onze spijt genoodzaakt om al het onderwijs, toetsen en trainingen vanaf heden tot en met 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden. 

Uitzondering is het onderwijs van de BBL maart 2020. Dit gaat wel door, zodat zij sneller inzetbaar zijn in de praktijk. 

Zoals eerder aangegeven is het helaas niet mogelijk om alle lessen op een andere manier aan te bieden, omdat zowel docenten als studenten inzetbaar moeten zijn in de zorg. Het is dus niet nodig om tijdens de lestijden beschikbaar te zijn voor onderwijsactiviteiten op afstand. Daar waar dit wel tot de mogelijkheden hoort, zullen wij dit communiceren. 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen vergaande consequenties hebben en vragen hiervoor jullie begrip. Wij vertrouwen erop dat de leidinggevende en student samen afspraken maken over de inzet in de zorg.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de St. Antonius Academie Verpleegkundige Opleidingen via T 088-320 87 00