Maatregelen omtrent corona

Academie | corona-update 20 maart

De afgelopen dagen is veel informatie gedeeld in verband met de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Eerder hebben wij gecommuniceerd dat tot 31 maart al het onderwijs, toetsen en trainingen geen doorgang vinden. Het is mogelijk dat dit nog verder uitgesteld wordt. Zoals je op de website van het St. Antonius Ziekenhuis kunt lezen, breiden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zich snel uit. Uit alle macht wordt bij ons en ongetwijfeld ook in jouw zorginstelling geprobeerd het virus in te dammen. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren.

De Academie krijgt veel vragen van studenten, komende studenten en praktijkopleiders over hoe het onderwijs geregeld wordt, wanneer toetsen plaats gaan vinden en de gevolgen voor het verloop van de opleiding. Dat begrijpen wij goed. We hebben op dit moment niet op alle vragen een concreet antwoord. De prioriteit ligt op dit moment vooral bij de continuering van de zorg in de ziekenhuizen. Onderwijs en opleiden hebben wat minder de aandacht. Dat is zowel voor studenten als docenten van toepassing, waarvan er veel op kritieke zorgafdelingen in de ziekenhuizen werken.

Alternatieve onderwijsvormen

Ondertussen zijn de collega’s van de Academie hard aan het werk om voor het onderwijs dat uitvalt -waar mogelijk- alternatieve onderwijsvormen en/of opdrachten te ontwikkelen en te realiseren. Die nieuwe onderwijsvormen zullen al dan niet docent- en tijdgebonden zijn. Het organiseren van alternatief onderwijs en de noodzakelijke contactmomenten tussen studenten en docenten vormen daarbij een nieuwe uitdaging die we met enthousiasme aangaan. De implementatie ervan zal gefaseerd gaan. 

Zodra de Academie meer duidelijkheid heeft over invulling van de aangepaste onderwijsvormen zullen wij hierover communiceren via deze updates of via de e-mail (wanneer het informatie voor een specifieke doelgroep betreft).
Daarnaast hebben wij contact met o.a het CZO, het MBO en het HBO over mogelijke aanpassingen in regelgeving (bindend studieadvies, erkenningsaanvragen en examinering/diplomering). Ook hierover zullen wij communiceren via updates of e-mail.

Corona en de gevolgen voor de stages

Het beleid van het St. Antonius Ziekenhuis is erop gericht dat de huidige stagiaires de stages kunnen afmaken. Omdat zorg, o.a. op de poliklinieken en verpleegafdelingen, wordt afgeschaald of anders wordt ingedeeld heeft dit mogelijk enkele nadelige effecten. Bijvoorbeeld dat bepaalde opdrachten niet meer behaald kunnen worden of dat plaatsing op een andere afdeling noodzakelijk is. In het uiterste geval kan het zijn dat een stage voortijdig afgebroken moet worden. Mocht dit het geval zijn dat wordt de student hierover door de betreffende afdeling geïnformeerd en verzocht hierover contact op te nemen met de contactpersoon van de school, zodat daar gezocht kan worden naar alternatieve oplossingen.

De Antonius Academie, locatie Utrecht is op dit moment gesloten. Wel zijn de medewerkers   telefonisch en via de e-mail goed bereikbaar. Mochten er dus vragen zijn neem dan rechtstreeks contact op met opleider van betreffende opleiding. Krijg je geen reactie: neem dan contact met ons secretariaat: academie@antoniusacademie.nl. De e-mail wordt dan aan de juiste persoon doorgestuurd. 

Tot slot willen wij eenieder heel veel sterkte wensen in deze uitzonderlijke tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar! Hierbij nog enkele informatieve sites met vragen over het onderwijs:

MBO/HBO:

CZO: