Maatregelen omtrent corona

Academie | corona-update 26 maart

Gezien de (landelijke) ontwikkelingen en het organisatiebeleid is vanuit de Antonius Academie wederom het beleid aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent dat de Academie genoodzaakt is om alle onderwijs-, toets- en trainingsactiviteiten van de Verpleegkundige Vervolgopleidingen en de Bedrijfsopleidingen op te schorten tot 1 juni.

Dit betekent ook dat de VVO-Acute Zorg Mei 2020 niet kan starten. Natuurlijk blijven we ons inzetten om voor het onderwijs dat uitvalt waar mogelijk alternatieve onderwijsvormen en/of opdrachten te ontwikkelen en te realiseren.

Verpleegkundige initiële opleidingen

Voor de studenten van de verpleegkundige initiële opleidingen zijn er een aantal keuzes gemaakt m.b.t. hun aanwezigheid op de afdeling, deze zijn:

  • Studenten van de BBL sept’19 en de maart’20-groep zijn niet aanwezig op de verpleegafdelingen van 26 maart tot en met 10 april. Zij krijgen in deze periode onderwijs aangeboden.

  • Studenten van de maart’19-groep volgen van 30 maart tot en met 10 april onderwijs en zijn in die periode niet aanwezig op de afdeling.
  • Over de invulling van het onderwijs worden deze studenten via de mail geïnformeerd.
  • Het onderwijs voor de studenten van de maart’18-groep vanaf 6 april blijft vooralsnog     ingepland staan. Hierover wordt eind volgende week een besluit genomen.
  • De 2e jaars HBO-V-studenten stoppen vanaf 26 maart met hun stage. Wij hopen ze op een later moment te kunnen verwelkomen om hun stage af te ronden. De studenten en Hogeschool zijn hierover geïnformeerd.

Vragen & contact

De Antonius Academie, locatie Utrecht blijft tot 1 juni gesloten. Alle medewerkers zijn telefonisch en via de e-mail goed bereikbaar.

Mocht je vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met opleider van betreffende opleiding. Krijg je geen reactie: neem dan contact met ons secretariaat: academie@antoniusacademie.nl. De e-mail wordt dan aan de juiste persoon doorgestuurd.

Heel veel sterkte allemaal in deze uitzonderlijke tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Meer informatie

Hierbij nog enkele informatieve sites met vragen over het onderwijs: