Home Academie

Antonius Management MasterClass

Doel

Deze masterclass is ontwikkeld door de Antonius Academie samen met de COC en richt zich op ambitieuze aiossen die zich willen ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en ziekenhuismanagement. Het doel van de masterclass is om enthousiaste aiossen te betrekken bij ziekenhuisbrede thema's die in de opleiding niet aan bod komen, maar tegenwoordig zeker deel uitmaken van het takenpakket van de moderne medisch specialist.

Doelgroep

Heb jij ambitie op het gebied van leiderschap en ziekenhuismanagement? Dan is de Antonius Management MasterClass iets voor jou!

Inhoud

Tijdens deze intensieve masterclass ga je onder begeleiding van een medisch specialist als je persoonlijke mentor aan de slag met een geheel eigen project. Dit project kan aansluiten bij actuele thema’s als kwaliteit en veiligheid, value-based health care, innovatie, recht en ethiek of opleiding en onderwijs modernisering, waarbij je kunt denken aan een opdracht voor het stafbestuur, een bijdrage aan de centrale VIM-commissie of een project over samenwerken met de eerste lijn. Na het vaststellen en uitwerken van je persoonlijke project met je mentor, kan je hier gemiddeld 10 uur per maand aan besteden. Voor de start van het traject zal er een MBTI-assessment plaatsvinden. Dit is een persoonlijkheidstest die je helpt je voorkeuren en sterke en zwakke plekken te ontdekken om binnen je project leerdoelen te formuleren. Verder worden er maandelijks bijeenkomsten georganiseerd met verdieping van de diverse actuele onderwerpen in combinatie met gezamenlijke intervisie. 

Infographic drie overlappende cirkels, ik de ander en de maatschappij. Centraal staat Leiden vanuit visie

Toelatingseisen

  • Het traject sluit logisch aan bij je IOP en het CV waaruit blijkt dat er bovengemiddeld interesse is voor het onderwerp leiderschap en/of ziekenhuismanagement.
  • Je hebt akkoord van de opleider/vakgroep dat je 10 uur per maand vrijgesteld kan worden.
  • Je bent op het moment van aanmelding ten minste 2e jaars en nog tenminste 15 maanden in het St. Antonius Ziekenhuis in opleiding.

Praktische informatie

Duur

Het traject loopt van juni tot en met juni. In de zomermaanden vindt het MBTI-assessment plaats (2,5 uur).

Scholingsdagen

De modules zijn steeds op de tweede maandag van de maand van 16.00 uur -19.30 uur.

Groepsgrootte

Er is plaats voor 5-8 deelnemers.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van de masterclass en de aanmeld- en selectieprocedure kun je mailen naar medischeopleidingen@antoniusziekenhuis.nl.

Terug naar boven