Home Academie

Maatregelen omtrent corona

De gevolgen van het coronavirus hebben helaas consequenties voor lessen op de Antonius Academie. Lees hier de laatste stand van zaken.

Update 16 december

Vaardigheidstrainingen/-onderwijs

  • Het vaardigheidsonderwijs t.b.v de directe patiëntenzorg gaat fysiek door op de Academie. Dit betreft uitsluitend trainingen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. Het onderwijs vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.
  • Communicatietrainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ vinden tot eind januari 2021 online plaats. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen moment. 
  • Intervisiebijeenkomsten vinden tot 19 januari uitsluitend online plaats of worden, in afstemming met de intervisor, uitgesteld naar een andere datum.

Toetsen

  • Kennistoetsen voor externe studenten van de acute opleidingen worden op de werklocatie van de student afgenomen. 
  • Kennistoetsen voor interne studenten van de acute opleidingen van het St. Antonius vinden fysiek plaats op de Academie. De toetsen vinden altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.
  • Vaardigheidstoetsen voor zowel externe studenten als studenten van het St. Antonius Ziekenhuis vinden fysiek doorgang op de Academie. De toetsen vinden altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.
  • Kennistoetsen van alle andere opleidingen worden uitgesteld naar een datum na januari 2021. Zodra een nieuwe datum bekend is, communiceert de betreffende opleider hierover.

De medewerkers van de Academie werken zoveel mogelijk thuis. Zij zijn alleen aanwezig op de Academie als de (vak) docenten ondersteuning nodig hebben of om zelf (online)onderwijs te verzorgen.

Kerstvakantie

Tijdens kerstperiode is de Academie van 19-12-20 t/m 3-1-2021 telefonisch en per mail niet bereikbaar en is het secretariaat gesloten. 

Heb je een dringende vraag die niet kan wachten tot 4 januari? Neem telefonisch contact met ons op via onderstaande gegevens.  

Verpleegkundige- en bedrijfsopleidingen
Week 52 : Ellen Willering, afdelingshoofd. Tel: 088-320 97 10. 
Week 53: Eveline van Walsum, afdelingshoofd. Tel: 088-320 87 29. 

Medische opleidingen en R&D
Week 52: Miebet Wilhelm, afdelingshoofd. Tel: 088 320 87 62.

Update 27 oktober 2020

Net als in veel andere ziekenhuizen wordt de reguliere zorg het St. Antonius Ziekenhuis in verband met corona afgeschaald. Dit heeft opnieuw gevolgen voor de onderwijsactiviteiten van de Academie.

Tot het einde van dit jaar kunnen alleen het afnemen van toetsen en het vaardigheidsonderwijs voor de directe patiëntenzorg fysiek op de Academie plaatsvinden. Uitvoering vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden.

De trainingen die wel doorgaan zijn noodzakelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. De geldende voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.

Communicatietrainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ worden tot het einde van het jaar online aangeboden of, als het niet anders kan, uitgesteld naar volgend jaar.

Alle docenten waarvoor een aanpassing noodzakelijk is, worden zo snel mogelijk persoonlijk door ons geïnformeerd.

Update 2 oktober

De Academie hanteert, in navolging van het landelijk beleid van de overheid, het dringende advies om mond-neusmaskers te dragen gedurende het hele verblijf in het ziekenhuis en in alle ruimten en gangen van de Academie. Het masker mag af wanneer je zit én 1,5 m afstand hebt tot anderen.

Zo lang de situatie het toelaat worden alle onderwijsactiviteiten volgens planning uitgevoerd. Ook vinden, onder strikte voorwaarden, nog steeds (vaardigheids)trainingen en toetsen fysiek op de Academie plaats. Deze voorwaarden worden van te voren met de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.

De medewerkers van de Academie werken zoveel mogelijk thuis. Zij zijn waar nodig alleen aanwezig op de Academie ter ondersteuning van (vak) docenten en/of omdat zij zelf les geven.

Wanneer het (landelijk) beleid en/of het ziekenhuisbeleid aanleiding geven tot wijziging hierin laten we dat uiteraard z.s.m. weten.

Update 8 mei

Door een lichte versoepeling van de coronamaatregelen is besloten om het onderwijs voor de verpleegkundige (vervolg)opleidingen vanaf juni 2020 weer op te starten, deels in een aangepaste vorm. Dit betekent dat:

  • theorieonderwijs zoveel mogelijk online wordt aangeboden.
  • vaardigheidsonderwijs wordt verschoven, daar waar mogelijk in de praktijk  plaatsvindt of wordt uitgevoerd in kleine(re) groepen.
  • toetsen zo spoedig mogelijk in kleine groepen ingepland worden.

In de 3e week van mei berichten wij over de aangepaste planning van de lesactiviteiten en de toetsen die tot de zomervakantie Midden-Nederland (18 juli) worden uitgevoerd.

Voor de praktijk en studenten betekent dit dat wij zoveel mogelijk de bestaande lesroosters als uitgangspunt gebruiken, waarbij het kan voorkomen dat enkele dagen of dagdelen komen te vervallen.

Vanuit ieder cluster staat hieronder een korte update. Daarnaast houdt ieder cluster ook zelf studenten, klanten, docenten en opleiders op de hoogte. Samen staan wij tenslotte voor de uitdaging om de gevolgen van het coronavirus op ons onderwijs op te pakken.

Snel naar informatie over:

Heb je vragen of suggesties? Wij horen het graag!
E: academie@antoniusziekenhuis.nl of T 088 320 87 00

Cluster Acuut

In juni zal een doorstart plaatsvinden met de reeds gestarte groepen, waarbij het onderwijs zoveel mogelijk digitaal wordt aangeboden. Eind augustus/begin september zullen de mei groepen van start gaan. Concrete informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Cluster Langdurige zorg

Het theorieonderwijs wordt zoveel mogelijk online aangeboden. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt het onderwijs later in het jaar opnieuw ingepland.
De geplande start van de nieuwe groepen in het najaar wordt aangehouden, mogelijk in een aangepaste vorm van onderwijs.

Verpleegkundige BBL-opleiding

Voor alle groepen van de BBL worden vanaf juni de reeds geplande lesweken uitgevoerd. Hierbij wordt het onderwijs zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Het is toegestaan om het vaardigheidsonderwijs waar nodig in kleine groepen op de Academie aan te bieden. Ook mogen theorietoetsen in kleine groepen op de Academie worden afgenomen. De planning van de schooldagen en de lesroosters zullen hierop worden aangepast.

Wat betreft de stageplanning hopen wij voor de BBL mrt 20 uiterlijk in week 20 aan te kunnen geven wanneer en op welke afdeling de stage van start gaat.

Docenten

Aan alle docenten doen wij het vriendelijke verzoek om de tijd voor de reeds in juni en juli geplande lessen gereserveerd te houden in de agenda. De opleiders nemen z.s.m. contact op om te bespreken wat bovenstaande voor de reeds geplande lessen zal betekenen.
Als docent ben je gewend rond deze periode de planning voor de lessen najaar/winter 2020 te ontvangen. Medio juni/juli verwachten wij de gevolgen voor de lessen najaar/winter 2020 in kaart te brengen. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dit weten.

Verbouwing

Tot slot delen wij graag het goede nieuws dat de verbouwing van de kleinere, inpandige studieruimten, waar wij al lange tijd op wachtten, in gang is gezet. Vanaf 1 juni zal de capaciteit op de Academie van drie grote lokalen uitgebreid zijn naar zes even grote lokalen. Dit zal ons heel erg helpen bij het handhaven van de 1,5-meterregel.