Home Academie

Maatregelen omtrent corona

De gevolgen van het coronavirus hebben helaas consequenties voor lessen op de Antonius Academie. Lees hier alle informatie.

Update 26 maart

Gezien de (landelijke) ontwikkelingen en het organisatiebeleid is vanuit de Antonius Academie wederom het beleid aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent dat de Academie genoodzaakt is om alle onderwijs-, toets- en trainingsactiviteiten van de Verpleegkundige Vervolgopleidingen en de Bedrijfsopleidingen op te schorten tot 1 juni.

Dit betekent ook dat de VVO-Acute Zorg Mei 2020 niet kan starten. Natuurlijk blijven we
ons inzetten om voor het onderwijs dat uitvalt waar mogelijk alternatieve onderwijsvormen en/of opdrachten te ontwikkelen en te realiseren.

Verpleegkundige initiële opleidingen

Voor de studenten van de verpleegkundige initiële opleidingen zijn er een aantal keuzes gemaakt m.b.t. hun aanwezigheid op de afdeling, deze zijn:

 • Studenten van de BBL sept’19 en de maart’20-groep zijn niet aanwezig op de verpleegafdelingen van 26 maart tot en met 10 april. Zij krijgen in deze periode onderwijs aangeboden.

 • Studenten van de maart’19-groep volgen van 30 maart tot en met 10 april onderwijs en zijn in die periode niet aanwezig op de afdeling.
 • Over de invulling van het onderwijs worden deze studenten via de mail geïnformeerd.
 • Het onderwijs voor de studenten van de maart’18-groep vanaf 6 april blijft vooralsnog     ingepland staan. Hierover wordt eind volgende week een besluit genomen.
 • De 2e jaars HBO-V-studenten stoppen vanaf 26 maart met hun stage. Wij hopen ze op een later moment te kunnen verwelkomen om hun stage af te ronden. De studenten en Hogeschool zijn hierover geïnformeerd.

Vragen & contact

De Antonius Academie, locatie Utrecht blijft tot 1 juni gesloten. Alle medewerkers zijn telefonisch en via de e-mail goed bereikbaar.

Mocht je vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met opleider van betreffende opleiding. Krijg je geen reactie: neem dan contact met ons secretariaat: academie@antoniusacademie.nl. De e-mail wordt dan aan de juiste persoon doorgestuurd.

Heel veel sterkte allemaal in deze uitzonderlijke tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Meer informatie

Hierbij nog enkele informatieve sites met vragen over het onderwijs:

Update 20 maart

De afgelopen dagen is veel informatie gedeeld in verband met de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Eerder hebben wij gecommuniceerd dat tot 31 maart al het onderwijs, toetsen en trainingen geen doorgang vinden. Het is mogelijk dat dit nog verder uitgesteld wordt. Zoals je op de website van het St. Antonius Ziekenhuis kunt lezen, breiden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zich snel uit. Uit alle macht wordt bij ons en ongetwijfeld ook in jouw zorginstelling geprobeerd het virus in te dammen. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren.

De Academie krijgt veel vragen van studenten, komende studenten en praktijkopleiders over hoe het onderwijs geregeld wordt, wanneer toetsen plaats gaan vinden en de gevolgen voor het verloop van de opleiding. Dat begrijpen wij goed. We hebben op dit moment niet op alle vragen een concreet antwoord. De prioriteit ligt op dit moment vooral bij de continuering van de zorg in de ziekenhuizen. Onderwijs en opleiden hebben wat minder de aandacht. Dat is zowel voor studenten als docenten van toepassing, waarvan er veel op kritieke zorgafdelingen in de ziekenhuizen werken.

Alternatieve onderwijsvormen

Ondertussen zijn de collega’s van de Academie hard aan het werk om voor het onderwijs dat uitvalt -waar mogelijk- alternatieve onderwijsvormen en/of opdrachten te ontwikkelen en te realiseren. Die nieuwe onderwijsvormen zullen al dan niet docent- en tijdgebonden zijn. Het organiseren van alternatief onderwijs en de noodzakelijke contactmomenten tussen studenten en docenten vormen daarbij een nieuwe uitdaging die we met enthousiasme aangaan. De implementatie ervan zal gefaseerd gaan. 

Zodra de Academie meer duidelijkheid heeft over invulling van de aangepaste onderwijsvormen zullen wij hierover communiceren via deze updates of via de e-mail (wanneer het informatie voor een specifieke doelgroep betreft).
Daarnaast hebben wij contact met o.a het CZO, het MBO en het HBO over mogelijke aanpassingen in regelgeving (bindend studieadvies, erkenningsaanvragen en examinering/diplomering). Ook hierover zullen wij communiceren via updates of e-mail.

Het Coronavirus en de gevolgen voor de stages binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Het beleid van het St. Antonius Ziekenhuis is erop gericht dat de huidige stagiaires de stages kunnen afmaken. Omdat zorg, o.a. op de poliklinieken en verpleegafdelingen, wordt afgeschaald of anders wordt ingedeeld heeft dit mogelijk enkele nadelige effecten. Bijvoorbeeld dat bepaalde opdrachten niet meer behaald kunnen worden of dat plaatsing op een andere afdeling noodzakelijk is. In het uiterste geval kan het zijn dat een stage voortijdig afgebroken moet worden. Mocht dit het geval zijn dat wordt de student hierover door de betreffende afdeling geïnformeerd en verzocht hierover contact op te nemen met de contactpersoon van de school, zodat daar gezocht kan worden naar alternatieve oplossingen.

De Antonius Academie, locatie Utrecht is op dit moment gesloten. Wel zijn de medewerkers   telefonisch en via de e-mail goed bereikbaar. Mochten er dus vragen zijn neem dan rechtstreeks contact op met opleider van betreffende opleiding. Krijg je geen reactie: neem dan contact met ons secretariaat: academie@antoniusacademie.nl. De e-mail wordt dan aan de juiste persoon doorgestuurd. 

Tot slot willen wij eenieder heel veel sterkte wensen in deze uitzonderlijke tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar! Hierbij nog enkele informatieve sites met vragen over het onderwijs:

MBO/HBO:

CZO:

Update 13 maart

De Antonius Academie vindt het van groot belang om de medewerkers in de zorg die bij ons in opleiding zijn te beschermen tegen het risico van besmetting met het coronavirus en volgt hierin het beleid van ons ziekenhuis. Doel van het beleid is om het risico op besmetting van medewerker en patiënt te reduceren en zoveel mogelijk zorgpersoneel beschikbaar te hebben voor de zorg voor onze patiënten. 

Wij zijn daarom tot onze spijt genoodzaakt om al het onderwijs, toetsen en trainingen vanaf heden tot en met 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden. 

Uitzondering is het onderwijs van de BBL maart 2020. Dit gaat wel door, zodat zij sneller inzetbaar zijn in de praktijk. 

Zoals eerder aangegeven is het helaas niet mogelijk om alle lessen op een andere manier aan te bieden, omdat zowel docenten als studenten inzetbaar moeten zijn in de zorg. Het is dus niet nodig om tijdens de lestijden beschikbaar te zijn voor onderwijsactiviteiten op afstand. Daar waar dit wel tot de mogelijkheden hoort, zullen wij dit communiceren. 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen vergaande consequenties hebben en vragen hiervoor jullie begrip. Wij vertrouwen erop dat de leidinggevende en student samen afspraken maken over de inzet in de zorg.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de St. Antonius Academie Verpleegkundige Opleidingen via T 088-320 87 00

Lesactiviteiten - Update 10 maart

Helaas zijn wij genoodzaakt om (groepen) externe studenten niet toe te laten in de lessen; zij hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. De docenten van extern (individu) zijn nog steeds wel welkom. Per 10 maart 2020 is de status als volgt:

Lesactiviteiten die doorgaan:

 • BBL opleidingen
 • Alle Acute Zorg trainingen (met inachtneming van extra maatregelen die bij de trainers bekend zijn)
 • En andere Bedrijfsopleidingen

Lesactiviteiten die doorgaan voor alleen St. Antonius Ziekenhuis medewerkers:

 • Pulmonologie + Astma/COPD sept19
 • MBO / HBO-V Avans+ sept17
 • MBO / HBO-V Avans+ sept18
 • MBO / HBO-V Avans+ sept19
 • SEH, CC, IC, MC en CCTC

Sinds gisteren wordt hard gewerkt om voor externe studenten het onderwijs te verzorgen d.m.v. Video Conference, Knooppunt, Weblecture of e-college.

Lesactiviteiten die niet doorgaan:

 • Endoscopie MDL en (volledig/en of aanvullende) Long mrt 2019
 • Endoscopie MDL en (volledig/en of aanvullende) Long jan 2020
 • Diabetes okt19
 • Reuma mrt20
 • Stoma okt19

De opleiders van de betreffende opleidingen hebben contact met de docenten om alternatieve mogelijkheden (zoals Knooppunt, Weblecture of e-college) te bespreken.

De lesactiviteiten tot 31 maart zijn met bovenstaande informatie in kaart gebracht.

Mocht je nog vragen hebben over de lesactiviteiten, neem dan contact op met het secretariaat van de St. Antonius Academie Verpleegkundige Opleidingen 088-3208700.

Update corona

Lees hier de laatste informatie over corona in ons ziekenhuis.

Vraag en Antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen ten aanzien van bijeenkomsten en evenementen in het St. Antonius Ziekenhuis.