Home Academie

Maatregelen omtrent corona

De St. Antonius Academie heeft naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart 2021 de coronamaatregelen verlengd tot 1 juni 2021. Lees hieronder de maatregelen zoals deze nu gelden.

Update 9 februari 2021

Vaardigheidstrainingen/-onderwijs 

  • Het vaardigheidsonderwijs ten behoeve van de directe patiëntenzorg gaat fysiek door op de Academie. Dit betreft uitsluitend trainingen die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de patiëntenzorg en/of de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk. Het onderwijs vindt altijd plaats onder strikte voorwaarden. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers en docenten/trainers gecommuniceerd.
  • Communicatietrainingen en/of onderwijsactiviteiten die gaan over ‘het omgaan met’ vinden tot 1 juni 2021 online plaats. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten uitgesteld naar een nader te bepalen moment. 
  • Intervisiebijeenkomsten vinden tot 1 juni 2021 uitsluitend online plaats of worden, in afstemming met de intervisor, uitgesteld naar een andere datum.

Toetsen (maatregelen geldend tot 1 juni 2021) 

  • De afname van alle kennistoetsen vindt onder strikte voorwaarden, fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.  Dit geldt voor alle studenten van de:
    • basisopleiding tot verpleegkundige
    • acute en langdurige vervolgopleidingen van het St. Antonius Ziekenhuis èn externe studenten  
  • Ook vaardigheidstoetsen voor zowel externe studenten als studenten van het St. Antonius Ziekenhuis vinden, onder strikte voorwaarden, tevens fysiek plaats op de Academie. De voorwaarden worden van tevoren met de deelnemers gecommuniceerd.

De medewerkers van de Academie werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Zij zijn alleen aanwezig op de Academie als de (vak) docenten ondersteuning nodig hebben of om zelf (online)onderwijs te verzorgen.