Verpleegkundige vervolgopleidingen

Opleiding tot stomazorgverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs. De opleiding stomazorg wordt uitgevoerd op locatie Utrecht.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel van de opleiding

Aan het eind van de opleiding kun je als stomaverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de pre-, post- en nazorgfase. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op de landelijke richtlijn stomazorg (V&VN, 2012) en heeft  de volgende thema’s:

 • Thema 1: Introductie opleiding
 • Thema 2: Stomazorg
  • Incidentie, Prevalentie en indicatie colon-, ileo- en urostoma.
  • Stomazorg in de preoperatieve fase.
  • Stomazorg in de postoperatieve fase en ontslag.
  • Stomazorg in de nazorgfase
 • Thema 3:
  • 360-gradenfeedback
  • Klinisch redeneren
  • Communicatie
   Transactionele analyse, motiverende gespreksvoering, shared decision making
 • Reflectieve Professional:
  • Kwaliteitsverbetering

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Stage

Van iedere student wordt verwacht dat hij/zij minimaal 10 dagen stage loopt binnen een poliklinische setting.  

Wanneer een student al werkzaam is binnen een poliklinische setting, moet hij/zij nog een tiendaagse stage lopen binnen een klinische setting.

Voor studenten uit het bedrijfsleven wordt de duur van de stage in overleg met de opleidingscoördinator vastgesteld. Dit is afhankelijk van de ervaring die de student al heeft in het desbetreffende praktijkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student en de praktijk.

Aantal lesdagen en duur van de opleiding

 • De opleiding omvat 15 lesdagen.
 • De opleiding duurt 12 maanden.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met behulp van Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT).  Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd. De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dienen deze KPB’s en VT’s op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan.

Bij het niet kunnen voldoen aan alle opleidingseisen zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Accreditatie

Het theoretische deel van de opleiding is voor 94 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.

De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/ arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij hij/zij minimaal 24 uur per week werkt. De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van een stomaverpleegkundige te kunnen behalen.

Bij aanmelding voor de opleiding zal de St. Antonius Academie contact opnemen voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te behalen.

Praktische informatie

 • Locatie: de opleiding vindt plaats op locatie Utrecht
 • Aanbod: 1 x per jaar. Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.
 • Kosten: € 2750,- inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen.
 • Algemene voorwaarden: bekijk de algemene voorwaarden verpleegkundige vervolgopleidngen die van toepassing zijn op deze opleiding.
 • Planning:

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Inschrijven

Wilt u zih inschrijven voor de opleiding? Stuur dan het inschrijfformulier ingevuld naar ons op.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de Academie met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie via: