Medische vervolgopleidingen

Opleiding Klinische Farmacie

Het specialisme klinische farmacie richt zich op de ziekenhuisfarmacie in de brede zin van het woord. 

Binnen de afdeling wordt er onder andere aandacht besteed aan de volgende punten: 

  • farmacotherapie;
  • toxicologie; 
  • radiofarmacie;
  • laboratoriumdiagnostiek;
  • therapeutic drug monitoring; 
  • geneesmiddelbereiding;
  • medische gassen;
  • farmacogenetica.

Daarnaast levert Klinische Farmacie een bijdrage aan klinisch geneesmiddelenonderzoek, waardoor de kennis over nieuwe en bestaande geneesmiddelen wordt vergroot. 

Op de afdeling zijn zeven ziekenhuisapothekers werkzaam. Zij werken op specifieke geneesmiddelgerelateerde terreinen samen met alle medische specialisten in de staf, zowel direct patiëntgericht als in onderzoek. Samen met de apothekers van de transmurale St. Antonius Apotheek wordt de farmaceutische ketenzorg ingevuld. De afdeling zelf heeft geen polikliniek, maar is wel verantwoordelijk voor de poliklinische geneesmiddelenvoorziening en de consultatie hierbij. 

Inhoud

De afdeling klinische farmacie verzorgt de opleiding tot ziekenhuisapotheker en opleiding tot klinisch farmacoloog. 

Als ziekenhuisapotheker in opleiding houdt u zich gedurende de opleiding bezig met alle facetten van de ziekenhuisfarmacie. In het St. Antonius Ziekenhuis kunt u ervaring opdoen in een ziekenhuisbrede leeromgeving, met raakvlakken met vrijwel alle specialismen die geneesmiddelen voorschrijven. 

U doorloopt gedurende de opleiding verschillende stages, waaronder de stages steriele voorraadbereiding en onderzoek met een mogelijkheid tot promotie, om benodigde kennis en ervaring op te doen. 

Om geregistreerd te worden als ziekenhuisapotheker is het verplicht om een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De tijd die daarvoor staat, bedraagt zes maanden. 

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt in totaal vier jaar. Het eerste jaar is een oriënterend jaar. Het tweede jaar geeft verbreding van de reeds opgedane kennis en praktijkervaring. De verdieping vindt plaats in het derde jaar. Het vierde jaar tenslotte is een differentiatiejaar. Hier vindt verdere specialisatie plaats binnen een aandachtsgebied van de ziekenhuisfarmacie. 

De Klinische Farmacie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft een bevoegdheid voor vier opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapotheker en opleidingsplaatsen voor klinisch farmacologen. 

Toelatingseisen

Sollicitatie 

Wilt u in aanmerking komen voor een opleidingsplaats? Reageer dan op onze vacatures op de website van de Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Om in aanmerking te komen dient u een academische opleiding tot apotheker te hebben afgerond.

Praktische informatie

Trainer(s)

De opleiders van de afdeling Klinische Farmacie zijn Dr. E.M.W. (Ewoudt) van de Garde en Prof. dr. C.A.J. (Catherijne) Knibbe.

Duur

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt in totaal vier jaar.

Terug naar boven