Trainingen, coaching en bijscholingen

Training Intraveneuze toediening van medicatie

Centraal staan het toedienen van intraveneuze medicatie en de juridische aspecten in het kader van de Wet BIG.

Inhoud

  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de Wet BIG.
  • Aandachtspunten en risico’s bij het intraveneus toedienen van medicatie.
  • Behandeling van de verschillende vormen van intraveneuze medicatietoediening via een perifeer infuus, centrale lijn of via een waaknaald waarbij het medicatieprotocol als uitgangspunt gehanteerd wordt.

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel en 1 uur voor de toets

Groepsgrootte

Minimaal 10 deelnemers

Kosten

Op aanvraag

Meer weten?

  • Annulering: 
    • Tot 1 week voorafgaand aan de start van de bijscholing / training kan er kosteloos geannuleerd worden. Als u zich later afmeldt, zullen de volledige kosten van de training / bijscholing aan u doorberekend worden.
    • De St. Antonius Academie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de bijscholing / training te annuleren.
Terug naar boven