Verpleegkundige vervolgopleidingen - acute zorg

Opleiding tot Basis Acute Zorg verpleegkundige

BAZ verpleegkundige in beeld

De opleiding is gericht op het ontwikkelen en beheersen van activiteiten (EPA’s) die kenmerkend zijn voor de beroepspraktijk van een acutezorgafdeling

Doelgroep

Verpleegkundigen werkzaam op een acute zorgafdeling (IC, CC, MC, SEH, REC, Ambu).

Inhoud

De opleiding tot BAZ-verpleegkundige voldoet aan de EPA (Entrustable Professional Activity) -structuur van het College Zorg Opleidingen (CZO). De opleiding is gericht op het ontwikkelen en beheersen van activiteiten (EPA’s) die kenmerkend zijn voor de beroepspraktijk van een acutezorgafdeling, namelijk:

 • EPA-BAZ01 Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
 • EPA-BAZ02 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
 • BAZ03 Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting.
 • BAZ04 Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting.
 • Optioneel: COVID-19 zorg: non-invasieve beademing en invasieve beademing.
 • BAZ05 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS)

Je past het geleerde toe in vaardigheidstrainingen en tijdens klinisch redeneren. Samen met medestudenten voer je in kleine studiegroepen leeractiviteiten uit. Ter ondersteuning van het onderwijs zet de St. Antonius Academie e-learning in. Tijdens de BAZ-opleiding bouw je op van laag- naar middencomplexe zorg.

Tussen de onderwijsbijeenkomsten door werk je op een acutezorgafdeling. Bij een patiënt op een acutezorgafdeling worden vitale functies bewaakt, ondersteund en/of overgenomen. De patiënt is afhankelijk van zorgverleners en apparatuur. De acutezorgafdeling is een dynamische zorgomgeving waar je alle benodigde kennis, vaardigheden en attitude leert en waar je je kunt ontwikkelen. Je hebt de regie over je eigen leerproces. In het begin krijg je meer begeleiding. Naarmate je vordert met de opleiding plan en voer je de zorg zelfstandig uit. Je vorderingen houd je bij in een digitaal portfolio.

Zijn aan het eind van opleiding alle EPA’s aan jou toevertrouwd? Dan heb je je gekwalificeerd als Basis Acute Zorg verpleegkundige en ontvang je het certificaat.

Toelatingseisen

 • BIG-geregistreerde verpleegkundige.
 • In potentie aanwezige instroomcompetenties.
 • Een werk-/leerovereenkomst met het ziekenhuis
 • Een werkpercentage van minimaal 24 uur/week

Praktische informatie

Accreditatie

Het theoriedeel van het leertraject Basis Acute Zorg is voor 52 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 52 uur (52 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst van de Acute opleidingen.

De leerinhoud van de opleiding krijg je via de digitale leeromgeving aangeboden. Je werkt op jouw eigen laptop of tabletcomputer, waarmee je kan inloggen. Bij onderwijs in de Academie neem je jouw laptop of tablet mee en log je in via het wifi-netwerk. Onderwijs en vaardigheidstrainingen die in de Academie worden uitgevoerd vinden plaats op locatie Utrecht.

 • Aanbod: 3 - 4 maal per jaar
 • Planning: volgt
 • Uitgangspunten en afspraken (online) onderwijs VVO
 • Annulering: tot 6 weken voorafgaand aan de start van de opleiding kan er kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden er € 100,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 • De St. Antonius Academie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding te annuleren.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de opleiders bij de St. Antonius Academie:

Yvonne Herkelman
T 088 320 87 27
y.herkelman@antoniusziekenhuis.nl

of

Fieke Verduin
T 088 320 87 04
f.verduin@antoniusziekenhuis.nl

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie:
T 088 320 87 00
academie@antoniusacademie.nl

St. Antonius Ziekenhuis locatie Utrecht
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht

Studiegids

Studiegids

Toetsdata

Toetsdata 2023
Toetsdata 2024

Inschrijven

Zo meld je je aan

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt:

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.ordernummer/inkoopnummer/KiPZ-aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand?

Inschrijven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze opleiding

Terug naar boven