Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot pulmonologieverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden.  De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes,  studieruimtes en skills labs. De opleiding Pulmonologie wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als pulmonologieverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de longzorg. Zowel binnen  gezondheidszorginstellingen (klinische setting, polikliniek, huisartsenpraktijk, thuiszorg) als ook in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de longverpleegkundige (V&VN, 2014) en heeft inhoudelijk de volgende thema’s:

 • persoonlijke ontwikkeling;
 • longzorg;
 • reflectieve professional.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met  selectieve kennistoetsen. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met korte praktijkbeoordelingen (KPB) en vaardigheidstoetsen (VT).  Deze toetsen zijn ontwikkelingsgericht. Met ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van de beroepscompetenties en beroepsactiviteiten gevolgd. Observatie- en beoordelingsmomenten vinden verspreid over de opleidingsperiode plaats. Aan het einde van de opleiding dienen alle toetsopdrachten op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan. 

Leer-/werkplek

Bij aanmelding van de opleiding gaat de St. Antonius Academie ervan uit dat er voldoende opleidingsvoorwaarden in de praktijk aanwezig zijn om de leer- en toetsopdrachten in de praktijk te behalen. Indien van toepassing, organiseert de zorginstelling zelf een vervangende stage. Mocht blijken dat de praktijk niet voldoende toegerust is, dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te kunnen behalen.

Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets(en) met goed resultaat is afgerond.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.
 • Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Toelatingseisen

 • Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn. 3
 • De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met  een leer-/arbeidsovereenkomst waarbij minimaal 24 uur per week gewerkt wordt.
 • De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van de pulmonologieverpleegkundige te kunnen behalen.

Praktische informatie

Duur

de volledige pulmonologieopleiding bestaat uit 24 lesdagen. Deelnemers kunnen bij aanmelding aangeven of zij de volledig opleiding of onderdelen daarvan willen volgen. De opleiding duurt 12 maanden.

Scholingsdagen

Accreditatie

Het theoretische deel van de volledige Pulmonologieopleiding is voor 153 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 153 uur (153 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg wordt gegeven over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.

 • Kosten: 
  • volledige pulmonologieopleiding bedragen  € 5.060,-. 
  • pulmonologieopleiding excl. longchirurgie €4.660,-. 
  • pulmonologieopleiding excl. longoncologie € 4.460,-. 
  • pulmonologieopleiding excl. longchirurgie en longoncologie € 4.060,-. 

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een digitale aanmelding van de student heeft ontvangen en de student is toegelaten tot de opleiding.

Aan te schaffen literatuur

 • Boot, B.S. & Kerstjens, H.A.M. (2006). Zorg rondom COPD. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978-90-31344-99-4
 • Delwig, H. & Nijsten, M. (2018). Het zuur-base evenwicht, een praktische handleiding. Stichting Venticare. ISBN: 978-90-72651-38-9
 • Linden, K. (2009). Zakboek ziektebeelden Longziekten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978-90-31364-60-2

Studiegids

Studiegids

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik hieronder op de paarse knop om je in te schrijven.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

NB: met de invoering van de digitale aanmeldmodule vervalt het papieren inschrijfformulier (als Word-bestand). Deze worden vanaf 1 maart niet meer in behandeling genomen.

Inschrijven

Uitgangspunten van het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd  met (oud)studenten, inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij  het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze opleiding.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Contactpersoon Academie

Valérie Petit
v.petit@antoniusacademie.nl
Terug naar boven