Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot reumaverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes en de opleiding wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als reumaverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de zorg voor reumapatiënten. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg, revalidatiezorg) als in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op het landelijk beschreven expertisegebied (V&VN, 2013) en kent inhoudelijk de volgende thema’s ofwel entrustable professional activities (epa):

 • Introductie: kennismaking en uitleg over de inhoud van de opleiding, de elektronische leeromgeving (ELO), het digitaal portfolio en de toetsing.
 • Epa 1: Reumatische aandoeningen. Onderwerpen hierbij zijn ontstekingsreuma, degeneratieve reuma, weke delen reuma, systeem ziekten, botaandoeningen, jeugdreuma.
 • Epa 2: Medicatie bij reuma. Onderwerpen hierbij zijn o.a.: diverse medicamenteuze behandelingen, medicatie groepen, stepped care/afbouw medicatie.
 • Epa 3: Diagnostiek, onderzoek en controle. Onderwerpen hierbij zijn o.a.: gewrichtsonderzoek, organisatie spreekuur.
 • Epa 4: (Para)medische zorg & behandeling. Onderwerpen hierbij zijn o.a.: diverse behandelvormen als plastische chirurgie, voeding, pijn en vermoeidheid, voet en handproblematiek, fysio-, ergotherapie, podotherapie.
 • Epa 5: Advisering, voorlichting en educatie. Onderwerpen hierbij zijn: medicatiegebruik, leefstijladviezen, seksualiteit, ethiek, juridische aspecten, zwangerschap, shared decision making, motiverende gespreksvoering, zelfmanagement.
 • Epa 6: Langdurige zorgrelatie. iOnderwerpen hierbij zijn: positieve geneeskunde/ value based health care, verpleegkundige anamnese, verpleegplan en sociale kaart, triage, alternerende spreekuren, intercollegiale bespreekmomenten.
 • Reflectieve professional. Onderwerpen hierbij zijn o.a. EBP, literatuur zoeken.

Praktische informatie

Duur

De opleiding duurt 12 maanden.

Scholingsdagen

Planningen:

Accreditatie

Het theoriedeel van de opleiding is voor 109 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 109 uur (109 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Kosten

€ 3.690 inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen. Exclusief verplichte literatuur.

Meer weten?

 • Locatie: de opleiding vindt zowel online als fysiek zoveel mogelijk op locatie Utrecht plaats.
 • Aanbod: 1 x per jaar
  Voorafgaand aan de opleiding is er een informatiebijeenkomst waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.
 • Reserveren van opleidingsplaatsen: het is mogelijk om tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren. Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Een reservering wordt een inschrijving op het moment dat de St. Antonius Academie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.

Aan te schaffen literatuur

 • Leerboek reumatologie en klinische immunologie
  Dr. J.W.J. Bijlsma en J.M. van Laar
  ISBN 978 90 313 98935
 • Reader Klinische Immunologie en Reumatologie ‘ziektebeelden van top tot teen’
  Een uitgave van het UMC Utrecht divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie.
  Te bestellen via Susanne van Wijk: E s.vanwijk@umcutrecht.nl of Sanne Mast: E s.j.mast@umcutrecht.nl 
  Keuze uit: pdf-versie of gedrukt exemplaar.
 • Praktijkgericht onderzoek (ZorgBasics) Boom
  Verhoef, Kuiper, Neijenhuis, Dekker-Van Doorn, Rosendal (2019) 
  ISBN 978 90 244 08405
 • Evidence Based Practice voor verpleegkundigen (Boom)   
  Hoegen, Verhoef, Munten, Kuiper                       
  ISBN 978 90 244 28632

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in de studiegids 

Stage

De volgende stages worden gevraagd:

 • Epa 3: 1 dag stage polikliniek
 • Epa 4: 3 dagen keuzestage
 • Als het behalen van de leer- en toetsopdrachten niet mogelijk is binnen het eigen werkveld, dan zal een externe stage nodig zijn om deze opdrachten alsnog te kunnen behalen. De duur en plaats van de stage is afhankelijk van de eigen ervaring en de mogelijkheden in het eigen werkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student zelf en de praktijk.

Onderwijs- & examenreglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ-aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

Inschrijven

Uitgangspunten van het onderwijs

De Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze opleiding.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Contactpersoon Academie

Fija Vig
f.vig@antoniusziekenhuis.nl
Terug naar boven