Vervolgopleidingen - langdurige zorg

Opleiding tot stomaverpleegkundige

St. Antonius Academie

De St. Antonius Academie is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis met locaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. De Academie beschikt over goed geoutilleerde onderwijsruimtes, studieruimtes en skills labs. De opleiding stomazorg wordt zoveel mogelijk op locatie Utrecht gegeven.

Uitgangspunten voor het onderwijs

De St. Antonius Academie streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij de inhoud is gebaseerd op:

 • de beroepspraktijk;
 • competentiegericht onderwijs op basis van de  zeven CanMEDS-gebieden;
 • persoonlijke ontwikkeling van de student.

De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met inhoudsdeskundigen en leden van de beroepsvereniging. De uitvoering van het onderwijs vindt plaats door praktijkexperts, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

Doel

Aan het eind van de opleiding kun je als stomaverpleegkundige, met kennis van zaken, functioneren binnen de pre-, post- en nazorgfase. Zowel binnen gezondheidszorginstellingen (huisartsenpraktijk, polikliniek, klinische setting, thuiszorg) als in het bedrijfsleven.

Inhoud

De opleiding is afgestemd op de landelijke richtlijn stomazorg (V&VN, 2012) en heeft  de volgende thema’s:

 • Thema 1: Introductie opleiding: kennismaking en uitleg over: inhoud van de opleiding, elektronische leeromgeving (ELO), digitaal portfolio en toetsing
 • Thema 2: Stomazorg
  • Incidentie, Prevalentie en indicatie colon-, ileo- en urostoma.
  • Stomazorg in de preoperatieve fase.
  • Stomazorg in de postoperatieve fase en ontslag.
  • Stomazorg in de nazorgfase
 • Thema 3: Deskundigheidsbevordering
  • Professionele ontwikkeling
  • Klinisch redeneren
  • Communicatie
   Transactionele analyse, motiverende gespreksvoering, shared decision making
 • Reflectieve Professional:
  • Evidence based practice

Stage

Van iedere student wordt verwacht dat hij/zij minimaal 10 dagen stage loopt binnen een poliklinische setting.  

Wanneer een student al werkzaam is binnen een poliklinische setting, moet hij/zij nog een tiendaagse stage lopen binnen een klinische setting.

Voor studenten uit het bedrijfsleven wordt de duur van de stage in overleg met de opleidingscoördinator vastgesteld. Dit is afhankelijk van de ervaring die de student al heeft in het desbetreffende praktijkveld. De organisatie van de stage ligt bij de student en de praktijk.

Toetsing

Zowel het praktijkdeel als het theoriedeel wordt getoetst. Het theoriedeel wordt afgesloten met een kennistoets. Het praktijkdeel wordt ontwikkelingsgericht getoetst met behulp van Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en Vaardigheidstoetsen (VT).  Met deze ontwikkelingsgerichte toetsen wordt de ontwikkeling van beroepscompetenties en beroepsactiviteiten in het digitale portfolio gevolgd. De toetsopdrachten worden verspreid over de opleidingsperiode uitgevoerd. Aan het einde van de opleiding dienen deze KPB’s en VT’s op het niveau van zelfstandige uitvoering beheerst te worden.

Diploma

Het diploma wordt verkregen als aan alle opleidingseisen is voldaan.

Bij het niet kunnen voldoen aan alle opleidingseisen zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Certificaat: wanneer alleen de lesdagen gevolgd zijn en de kennistoets met goed resultaat is afgelegd.
 • Bewijs van deelname: wanneer alleen de lesdagen zijn bijgewoond.

Voor studenten uit het bedrijfsleven die het diploma willen ontvangen gelden dezelfde uitgangspunten.

Reserveren van opleidingsplaatsen

 • Het is mogelijk tot uiterlijk drie maanden vóór de start van de opleiding één of meerdere opleidingsplaatsen te reserveren.
 • Als de reservering drie maanden vóór de informatiebijeenkomst niet is omgezet in een inschrijving, vervalt de reservering automatisch.

Toelatingseisen

Om de opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk als verpleegkundige BIG-geregistreerd te zijn.

De student heeft tijdens de opleiding een praktijkleerplaats met een leer-/ arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst waarbij hij/zij minimaal 24 uur per week werkt. De praktijkleerplaats dient voldoende leermogelijkheden te bieden om de competenties van een stomaverpleegkundige te kunnen behalen.

Bij aanmelding voor de opleiding zal de St. Antonius Academie contact opnemen voor overleg over de opleidingsvoorwaarden in de praktijk. Mocht blijken dat deze niet voldoende toegerust is dan zal een advies op maat gegeven worden om het diploma te behalen.

Praktische informatie

Accreditatie

Het theoriedeel van de opleiding tot stomaverpleegkundige is voor 92 punten geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&VN.

Studiebelasting

Deze theorieopleiding heeft een studiebelasting in de Academie van 92 uur (92 SBU). 1 SBU staat voor 1 klokuur.

Meer weten?

 • Locatie: de opleiding vindt zoveel mogelijk plaats op locatie Utrecht
 • Aanbod: 1 x per jaar. Voorafgaand aan de opleiding is er een introductiedag waarbij uitleg gegeven wordt over de opzet van de opleiding en de digitale leeromgeving.
 • Planning:

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in de studiegids

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze opleiding.

Privacyverklaring

De St. Antonius Academie respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Praktische informatie

Duur

De opleiding duurt 12 maanden.

Kosten

€ 3.400,- inclusief elektronische leeromgeving, digitaal portfolio en leermiddelen. Exclusief verplichte literatuur.

Inschrijven

Voordat je je digitaal aanmeldt, is het handig als je de volgende informatie en documenten bij de hand hebt :

 • BIG-registratie in PDF
 • digitale pasfoto
 • kostenplaats van je afdeling t.b.v. financiële afhandeling.
 • ordernummer/inkoopnummer/KiPZ aanvraagnummer (vraag je leidinggevende of dit voor jou van toepassing is)
 • aanvraag vrijstelling + de daarvoor relevante documenten  (indien van toepassing), waaronder toestemming van de leidinggevende voor het aanvragen van vrijstellingen.

Alles bij de hand? Klik hieronder op de paarse knop om je in te schrijven.

Tijdens het aanmeldproces kun je de benodigde documenten uploaden en vrijstellingen aanvragen.
Je kunt tijdens het invullen gegevens opslaan. Je krijgt een inlogaccount waarmee je je aanmelding op een later moment kunt aanvullen en verzenden.

Zodra de aanmelding is afgerond ontvang je een bevestiging en nemen we deze in behandeling. We checken of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan schrijven we je in voor de betreffende opleiding. Jij en je leidinggevende ontvangen hiervan een bevestiging.

 

Onderwijs- en examencommissie en -reglement

De St. Antonius Academie beschikt over een onderwijs- en examencommissie (OEC).
Voor onze verpleegkundige vervolgopleidingen heeft de commissie een onderwijs- en examenreglement (OER) opgesteld. Dit reglement is van kracht voor alle verpleegkundige vervolgopleidingen die vanaf september 2022 van start gaan.

Een aanvraag voor vrijstellingen, inclusief de bewijslast waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, moet worden ingediend bij de onderwijs- en examencommissie via:
academie-examencommissie@antoniusziekenhuis.nl of tijdens de digitale aanmelding. De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen staat in het onderwijs- en examenreglement beschreven.

Inschrijven

Contactpersoon Academie

Rianne Boon
r.boon@antoniusziekenhuis.nl
Terug naar boven