Opleiding tot mammacareverpleegkundige

Opleiding tot mammacare verpleegkundige gemoderniseerd

De St. Antonius Academie start, bij voldoende aanmeldingen, per maart 2019 met de gemoderniseerde opleiding tot mammacare verpleegkundige. De opleiding is mede tot stand gekomen door consultatie bij praktijkexperts, oud studenten en opdrachtgevers. De inhoud van de opleiding is geactualiseerd en wordt via een elektronische leeromgeving aangeboden. Dit geldt zowel voor de theorie als voor de praktijktoetsing die via een digitaal portfolio wordt aangeboden.

Inhoud

In de opleiding Mammacare is, naast het specifieke vakinhoudelijke aspect van de mammazorg ook aandacht voor de onderdelen oncologie, diagnostiek, pré- en postoperatieve behandeling, nazorg, ketenzorg, casemanagement en kwaliteitszorg. Ook is er aandacht voor de psychosociale beleving van de patiënt en haar naasten o.a. door inzet van een ervaringsdeskundige en worden gesprektechnieken getraind.

Naast de leer- en toetsopdrachten gericht op vakinhoudelijke ontwikkeling, richt het onderwijs zich op de  persoonlijke ontwikkeling, de rol en positie van de mammacare verpleegkundige en de samenwerking met andere disciplines.

Informatie en contact

Voor meer informatie en/of inschrijving voor de opleiding, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Antonius Academie via telefoon: 088 - 320 87 00 of e-mail: academie@antoniusacademie.nl