Aandoeningen

Acute bronchitis

Bij bronchitis zijn de luchtpijptakjes (bronchiën) ontstoken. Er bestaat een onderscheid tussen acute en chronische bronchitis. Acute bronchitis is een infectie die veroorzaakt wordt door een virus of een bacterie en chronische bronchitis ontstaat door irritatie van de bronchiën, zoals bij COPD en astma.

Acute bronchitis ontstaat vaak na een verkoudheid of griep. Waarbij een droge hoest na een paar dagen overgaat in een hoest waarbij slijm wordt opgehoest. Ook kan er sprake zijn van kortademigheid en soms een piepend of brommend geluid bij het ademhalen. Meestal gaat acute bronchitis binnen twee weken weer over. Maar soms kan de ziekte ook overgaan in een longontsteking, waarbij ook de longblaasjes ontstoken raken. 

Op deze pagina snel naar

Meer over acute bronchitis

Besmettelijk

Acute bronchitis wordt meestal veroorzaakt door hetzelfde virus als van een griep of verkoudheid. Daardoor kunt u besmet raken door hoesten of niezen en door aanraking van besmette voorwerpen, zoals een deurklink of zakdoek. Maar ook door lichamelijk contact als zoenen.

Jaarlijks krijgen circa 235.000 mensen acute bronchitis. Vooral in de winter, dan zitten we meer binnen en dicht op elkaar. Dit vergroot de kans op het overdragen van de virussen.

Symptomen

Klachten bij acute bronchitis zijn:

  • hoesten (eerst droge hoest en daarna ophoesten van slijm);
  • veel slijm;
  • benauwdheid;
  • verhoging of koorts;
  • hoofdpijn;
  • vermoeidheid.

De koorts en het gevoel van ziek-zijn duren meestal maar enkele dagen, de hoest kan wel enkele weken aanhouden.

Onderzoeken

De arts stelt u enkele vragen om te achterhalen waar de symptomen vandaan komen. Om de juiste diagnose te stellen doet hij/zij lichamelijk onderzoek en luistert met een stethoscoop naar uw longen. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig, zoals een röntgenfoto, slijmkweek of functieonderzoek van de longen.

Behandelingen

Bij acute bronchitis is de behandeling meestal gericht op het bestrijden van de klachten. Denk bijvoorbeeld aan stomen. Het is niet verstandig om de hoestprikkel te onderdrukken; het slijm moet juist goed opgehoest worden.

Behandeling met antibiotica heeft alleen zin als het om een bacteriële infectie gaat. Antibiotica helpen niet bij virussen.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW ROW ExpertisecentrumExpertisecentrum.

Meer informatie

Websites

Gerelateerde informatie

Code
LON 84-A-1