Behandelingen & onderzoeken

Alvleesklierkanker behandelingen

Alvleesklierkanker is een agressieve vorm van kanker. Als er kanker in de alvleesklier ontdekt wordt, is het vaak al uitgezaaid of is de tumor doorgegroeid in het omliggende weefsel. Bij het St. Antonius zijn er verschillende specialisten betrokken bij het vaststellen van een behandelplan.

De behandeling wordt vastgesteld op grond van: het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, de vorm alvleesklierkanker en de lichamelijke conditie van de patiënt.

Op deze pagina snel naar

Meer over alvleesklierkanker behandelingen

 De meest toegepaste behandelingen bij alvleesklierkanker zijn:

  • operatie
  • operatie vanwege verstopping van de darm
  • palliatieve behandeling
  • chemotherapie

Alvleesklierkanker wordt behandeld in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Behandeling

Alvleesklierkankeroperatie

De operatie zal worden uitgevoerd door een ervaren gastro-enterologisch chirurg (GE-chirurg). Deze chirurg is gespecialiseerd in operaties in de buik.
Hoewel in eerste instantie meer patiënten in aanmerking komen voor een operatie, ondergaat uiteindelijk minder dan eenderde van alle patiënten met alvleesklierkanker een in opzet curatieve behandeling. Als de chirurg tijdens de operatie tot de conclusie komt dat de ingreep toch niet mogelijk is, krijgt iemand een palliatieve behandeling.

Bij patiënten met geelzucht kan de specialist besluiten om voor de operatie eerst de geelzucht te verhelpen door het plaatsen van een stent.

Een in opzet curatieve operatie vindt meestal plaats bij mensen die een pancreaskopcarcinoom, een periampullaire tumor of een tumor in de papil van Vater hebben. Deze ingreep wordt ook wel een Whipple-operatie genoemd. Ons ziekenhuis voert deze zogenaamde pylorussparende Whipple operatie ook uit. Zie voor meer informatie over operaties bij ons Kankercentrum.

Plaatsen van een buisje (endoprotese of stent)

Als u geelzucht heeft, kan de galafvoer op verschillende manieren weer op gang worden gebracht. Als de verstopping zich ter hoogte van de grote galbuis bevindt, kan de specialist via de endoscoop een endoprothese of stent in de grote galbuis plaatsen. De stent zorgt ervoor dat de galweg open blijft en niet wordt dicht gedrukt door de tumor. Meestal kan het aanbrengen van de stent gelijktijdig met het ERCP-onderzoek plaatsvinden.

Operatie vanwege verstopping van de darm

Een enkele keer komt het voor dat de tumor de twaalfvingerige darm heeft aangetast. Er ontstaat dan een verstopping die met een operatie te verhelpen is. De chirurg maakt een verbinding tussen de maag en het gezonde deel van de dunne darm. Ook is een stent in de twaalfvingerige darm mogelijk.

Palliatieve behandeling

Helaas is genezing niet altijd meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de behandeling dan stopt. We behandelen dan verder met een nieuw doel: zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit. We noemen dat een palliatieve behandeling. Voorbeelden zijn:

  • ERCP: het plaatsen van een buisje (endoprothese of stent) tegen geelzucht en jeuk ;

  • Palliatieve chemotherapie

  • RFA: vernietiging van tumorweefsel met hitte. Deze nieuwe techniek wordt uitgevoerd in het PELICAN-onderzoek dat vanuit het RAKU wordt gecoördineerd

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Kankercentrum heeft veel expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Wanneer uw huisarts vermoedt dat er sprake is van alvleesklierkanker en u naar ons verwijst, komt u bij ons Kankercentrum bij een maag-darm-leverarts (MDL-arts).
Wanneer de alvleesklierkanker behandeld wordt met een operatie, wordt deze gedaan door een ervaren gastro-enterologisch chirurg (GE-chirurg), gespecialiseerd in operaties in de buik en alvleesklierkanker operaties.   

Het St. Antonius werkt voor de behandeling van alvleesklierkanker samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Meander Medisch Centrum Amersfoort in het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Meer informatie

Patiëntenverenigingen

Living With Hope Foundation

Living With Hope Foundation is het centrale landelijke patiëntenplatform voor alle alvleeskliertumoren; pancreascarcinoom, pancreas neuro-endocriene tumoren, pancreascysten en overige zeldzame pancreastumoren.

Naast het lotgenotencontact wil Living With Hope bijdragen aan het vergroten van het inzicht in alvleeskliertumoren, de vroegtijdige opsporing en behandeling ervan, de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, kwaliteit van leven en zelfmanagement alsmede de uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek naar alvleeskliertumoren of onderzoeksprojecten die in de behoeften voorzien van mensen die direct of indirect getroffen zijn door alvleeskliertumoren.

Websites

Code
MDL 61-B-1