Aandoeningen

Aortadissectie

De wand van een slagader, dus ook die van de aorta, bestaat uit drie lagen. Wanneer de binnenste laag scheurt, kan het bloed door de wandlagen van de aorta heen dringen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.

Hierdoor worden de lagen van de aorta gespleten (of gedisseceerd) en is er sprake van aortadissectie. Door de dissectie ontstaat er naast het normale bloedvat ook een kanaal in de wand van het bloedvat.  

Op deze pagina snel naar

Meer over aortadissectie

Wanneer de aortawand erg verzwakt is door de aortadissectie of verwijding van de slagader, kan de wand ook scheuren, dat noemen we een aortaruptuur. Er loopt dan onder relatief hoge druk bloed het hartzakje of de borstholte in. Hierdoor kan de patiënt snel overlijden. Snel handelen is hierbij dus cruciaal. 

Soorten

Er zijn twee soorten aortadissectie: type A en type B.

Bij type A dissectie is de slagaderwand van het opstijgende deel van de aorta achter het borstbeen gespleten.  Bij type B dissectie is dit het afdalende deel van de aorta.  

Bij dissectie heeft de patiënt een plotselinge, zeer hevige, verscheurende, stekende pijn achter het borstbeen, soms uitstralend naar de nek (type A), of ter hoogte van de rug tussen de schouderbladen, soms uitstralend naar de onderrug (type B). De pijn is zeer hevig en niet te vergelijken met andere pijn.  

Bij een type A dissectie kan de aortaklep beschadigen en gaan lekken. Er vloeit dan veel bloed terug naar de linkerhartkamer en het hart kan het bloed niet meer rondpompen. Ook bestaat het risico dat de verzwakte aortawand helemaal doorscheurt (ruptuur). Hierdoor kan een patiënt snel overlijden. Daarnaast kan aortadissectie zorgen voor verminderde doorbloeding en infarcten in diverse organen (hart, darmen, nieren, hersenen).  

Onderzoeken

Onderzoek naar aortadissectie bestaat uit een hartfilmpje (ECG) , bloedonderzoek, echocardiografie en een CT-scan. 

Behandelingen

De behandeling van aortadissectie type A bestaat uit een spoedoperatie en het toedienen bloeddrukverlagende middelen direct in de ader. De behandeling van type B-dissectie bestaat uit enkele weken bedrust in het ziekenhuis (om verschillende lichaamsfuncties te bewaken) en het toedienen van bloeddrukverlagende middelen direct in de ader. Bij een aortaruptuur is de behandeling een operatie waarbij de scheur hersteld wordt. 

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.   

Meer informatie

Websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

Gerelateerde informatie

Code
CAR-A-OD-5