Overzicht adviezen Revalidatiegeneeskunde

Autorijden na een herseninfarct of hersenbloeding

Hieronder vindt u informatie over auto- en motorrijden na een herseninfarct of hersenbloeding.

Voor auto- en motorrijden na een ziekte of ongeval gelden bepaalde regels. Als uw gezondheidstoestand verandert, kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer kunt auto- of motorrijden. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet dan beoordelen of u wel of niet mag deelnemen aan het verkeer en welke aanpassingen u eventueel nodig heeft.

Op deze pagina snel naar

Meer over autorijden na een herseninfarct of hersenbloeding

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen. Doe dit als u twijfelt of u veilig de weg op kunt, bijvoorbeeld na een beroerte of ander hersenletsel, of als u niet meer kunt autorijden zoals voorheen, bijvoorbeeld doordat u een arm of been moet missen.

Fiets, brommer en brommobiel

Met uw fiets, brommer of brommobiel mag u gewoon aan het verkeer deelnemen. Hiervoor gelden geen regels. We adviseren u wel dit rustig uit te proberen, zeker wanneer u nog evenwichtsproblemen hebt. Vraag in dat geval of iemand u bij het oefenen kan helpen.

Let op!

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een verandering in uw gezondheid die het rijden kan beïnvloeden te melden bij het CBR. Als u dit niet doet en toch in de auto of op de motor stapt, kan dat risico opleveren voor uzelf en andere weggebruikers. Als u betrokken raakt bij een ongeluk, loopt u bovendien het risico dat uw verzekeraar niet uitbetaalt.

Gezondheidsverklaring

Als u rijongeschikt bent of u twijfelt of u rijgeschikt bent, dan moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen. Deze verklaring kunt u bij de meeste gemeentes kopen. De kosten zijn ongeveer 35 euro. U kunt de verklaring ook digitaal invullen via de website van het CBR, als u een DigiD heeft.

De voorkant van de Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Na het invullen van de verklaring laat u het geneeskundig verslag invullen door uw revalidatiearts/neuroloog (of verpleegkundig specialist. In geval van beroepsmatig vervoer kan het geneeskundig verslag ook worden ingevuld door de bedrijfsarts/Arbo-arts.

Na ondertekening stuurt u de Gezondheidsverklaring op naar het CBR. Het CBR beoordeelt wat hierna gebeurt. U krijgt hiervan bericht van het CBR.

Ouder dan 75 jaar?

Bent u ouder dan 75 jaar, dan geldt een andere procedure. U koopt dan een Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag (75+). Daarnaast moet u gekeurd worden door een medisch keuringscentrum.

Medische keuring

Het CBR kan een extra controle laten uitvoeren door een specialist, bijvoorbeeld een neuroloog of oogarts. Een andere specialist dan uw eigen specialist moet deze keuring verrichten. Hier zijn kosten aan verbonden.

Rijtest door CBR

Indien nodig volgt er een rijtest door het CBR. Bij een positieve rijtest is de maximale geschiktheidstermijn:

 • 5 jaar in geval van privégebruik en 
 • 3 jaar in geval van beroepsmatig vervoer. 

Verzekering aanpassen

Gaat u (weer) auto- of motorrijden? Als u in een aangepaste auto of op een aangepaste motor rijdt, vergeet dan niet dit aan uw verzekeringsmaatschappij door te geven. Ook als u een rijbewijs heeft met een beperkte geldigheidsduur moet u dit bij uw verzekering melden.

Autorijden in de praktijk

 • Wat betekent dit voor u als het gaat om privé-autorijden?
  • U heeft bij ontslag uit het ziekenhuis geen klachten/uitval die van invloed kunnen zijn op het rijden: u mag 2 weken niet rijden.
  • U heeft bij ontslag nog klachten/uitval: u mag 2 weken niet rijden, hierna volgt een herbeoordeling tijdens de policontrole.
  • U heeft na 2 weken nog klachten/uitval: u mag 3 maanden niet rijden. 
  • U hebt na 3 maanden geen klachten/uitval meer: u mag weer rijden. De neuroloog/revalidatiearts maakt hiervan een aantekening in het EPD.
  • U heeft na 3 maanden nog klachten/uitval: u moet een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen.
  • U mag 6 maanden geen autorijden. Na 6 maanden moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen.
 • Wat betekent dit voor u als het gaat om beroepsmatig rijden?
  • U heeft bij ontslag geen klachten/uitval die van invloed kunnen zijn op het rijden: u mag 4 weken niet rijden.
  • U heeft bij ontslag nog klachten/uitval: u mag 4 weken niet rijden, hierna volgt een herbeoordeling tijdens de policontrole.
  • U heeft na 4 weken nog klachten/uitval: u moet een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen.
  • U mag 6 maanden geen autorijden. Na 6 maanden moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen.

TIA of herseninfarct

Rijbewijs A B BE
Bij een TIA of herseninfarct mag u 2 weken niet rijden, mits u geen lichamelijke en/of geestelijke klachten heeft. 

Heeft u na 2 weken nog klachten die van invloed kunnen zijn op het rijden, dan mag u 3 maanden (tot aan de policontrole) niet rijden.

Heeft u na 3 maanden geen klachten meer die van invloed kunnen zijn op het rijden, dan zal de neuroloog/revalidatiearts een aantekening maken in het EPD en hoeft u geen melding te doen bij het CBR.

Heeft u na 3 maanden nog wel klachten, dan moet u een Gezondheidsverklaring van het CBR invullen.

Toon meer

Hersenbloeding

Rijbewijs A B BE
Bij een hersenbloeding mag u 6 maanden niet rijden. 

Het geneeskundig verslag op de Gezondheidsverklaring moet in dat geval ingevuld worden door de neuroloog.

Toon meer

Beroepsmatig vervoer

Voor beroepsmatig vervoer (rijbewijs C D CE DE) gelden andere regels. Deze gelden voor motoren en auto’s, zoals taxi’s, busjes voor personenvervoer, leswagens, vrachtwagens en bussen.

Rijbewijs C D CE DE
Bij een TIA of herseninfarct mag u 4 weken niet rijden, mits u geen lichamelijke en/of geestelijke klachten heeft.

Heeft u na 4 weken geen klachten/beperkingen meer, dan zal de neuroloog/revalidatiearts een aantekening maken in het EPD en hoeft u geen melding te doen bij het CBR.

Heeft u na 4 weken nog klachten die van invloed kunnen zijn op het rijden, dan moet u een ‘Eigen verklaring’ van het CBR invullen.

Rijbewijs C D CE DE
Bij een hersenbloeding mag u 6 maanden niet rijden. Het geneeskundig verslag op de Gezondheidsverklaring moet in dat geval ingevuld worden door de neuroloog.

Toon meer

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
REV 18-AD