Regeling bezoekers en begeleiders

Begeleidersregeling tijdens corona

Polikliniek, functieafdeling en dagbehandeling

Er mag per patiënt 1 begeleider mee bij een afspraak op de polikliniek, functieafdeling of dagbehandeling. Meer begeleiders zijn alleen toegestaan in overleg met de poli waar u de afspraak heeft.

Het is ook mogelijk om telefonisch deel te nemen aan het gesprek dat de zorgverlener heeft met uw naaste. Dat kan bijvoorbeeld via de mobiele telefoon van uw naaste. Samen hoort u meer. Bespreek dit met uw zorgverlener.

Let op: draag op de aangegeven plekken in het ziekenhuis een mond-neusmasker om onze kwetsbare patiënten te beschermen. Dat geldt ook als u geen klachten heeft.

Bezoek externe geestelijke verzorger 

Bezoek van externe geestelijk verzorgers, zoals pastor, predikant, imam, rabbijn en pandit is mogelijk. Voor rituelen en gesprek is ook de geestelijke verzorger van het ziekenhuis beschikbaar, te bereiken via 088 320 70 00 of geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl.