Behandelingen & onderzoeken

Behandeling met PDE-5 remmer

Een PDE5-remmer is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van erectiestoornissen met een lichamelijke, organische oorzaak. Dit is een onvermogen om een erectie te krijgen en te behouden die voldoende is voor bevredigende seksuele activiteit.

Voorbeelden van PDE-5 remmers zijn Viagra® (Sildenafil), Cialis® (Tadalafil), Levitra® (Vardenafil) en Spedra® (Avanafil).

Op deze pagina snel naar

Meer over behandeling met PDE-5 remmer

Dit middel wordt voorgeschreven door de uroloog of verpleegkundig specialist. Het medicijn is verkrijgbaar op recept. Het wordt niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
 

Voorbereiding

U heeft eerst een gesprek op de polikliniek, waarbij de behandeling met u besproken wordt. Dan wordt ook bepaald of u de medicijnen veilig mag gebruiken.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • Als u nitraten gebruikt voor een hartaandoening zoals: Isordil, Cedocard, Isosorbidenitraat Cedocard, Mono-Cedocard, Promocard Nitroglycerine spray, Nitrolingual Depontin T, Minitran, Nitro-Dur, Transderm- Nitro.
 • Als u pijn op de borst heeft bij inspanning (zgn. angina pectoris) en daarvoor ‘tabletjes onder de tong’ gebruikt (nitraten).
 • Als u recentelijk een hart- of herseninfarct heeft doorgemaakt (korter dan 6 maanden geleden).
 • Als u een hartkwaal heeft of vermoedt dan moet u dit altijd melden aan uw behandelend arts.
 • Als u nitraten gebruikt voor recreatief gebruik (de zogenaamde ‘poppers’) mag u niet gelijktijdig een erectiemiddel gebruiken. Hierdoor kunnen bloeddrukdalingen en hartklachten ontstaan.

Behandeling

U slikt de erectiemedicatie één tot twee uur voordat u seks heeft. Na de inname ontstaat er door een chemisch proces (door remming van het enzym PDE5) een verandering in de penis. Hierdoor kan de penis makkelijker stijf worden bij seksuele prikkeling en beter stijf blijven. Als u een pil inneemt en er is geen prikkeling, dan ontstaat er ook geen erectie.

De praktijk leert dat er een opbouwend effect zit in de medicatie. De eerste 4 keer dat u een pil gebruikt is het effect vaak minder goed, dan bij de pillen 6 tot en met 8. Vandaar ons advies om eerst alle 8 de pillen één voor één te proberen, voordat u de conclusie trekt dat ze niet werken.

Het medicijn werkt het beste als u het inneemt op een lege maag (2 uur na het eten). En als u van te voren geen of heel weinig alcohol drinkt.  De werkingsduur van de medicijnen is verschillend.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

 • Als u een lage bloeddruk of ernstige hart- of leveraandoeningen heeft.
 • Als u retinitis pigmentosa (ernstige oogafwijking) heeft.
 • Als u een erectiemiddel gebruikt en u voor, tijdens of na de seksuele activiteit pijn op de borst krijgt, moet u dit aan uw arts melden zodat er geen nitraten worden toegediend (bijvoorbeeld een ‘tabletje onder de tong’). Het toedienen van nitraten onder dergelijke omstandigheden kan leiden tot ernstige bloeddrukdalingen en zelfs tot een hartinfarct.

De bijwerkingen bij het gebruik van een PDE-5 remmer kunnen zijn:

 • Hoofdpijn, duizeligheid en blozen.
 • Maagdarmstoornissen.
 • Verstopte neus.
 • Wazig zien, eventueel ook voorbijgaande blauwverkleuring van de omgeving.
 • Overleg bij twijfel met uw behandelend arts.

Expertise en ervaring

St. Antonius Mannenzorg is een van de speerpunten binnen de Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis. Mw. J.P. Verkerk-Geelhoed, verpleegkundig specialist i.o. en dr. J.J.H. Beck zijn gespecialiseerd in de mannenzorg en kunnen u begeleiden bij uw erectieproblemen en de behandeling ervan.

Meer informatie

Als u ook maar enige twijfel heeft over de gezondheidstoestand van uw hart dan dient u dit te melden aan uw behandelend arts.  Erectiemedicatie is een bewezen effectief en veilig middel in de behandeling van erectiestoornissen. Als u zich aan bovenstaande adviezen houdt dan kunt u op een juiste en prettige manier gebruik maken van dit middel.

Gerelateerde informatie

Code
URO 45-B