Behandelingen & onderzoeken

Beroerte - behandelingen

Na een beroerte wordt zo snel mogelijk onderzocht of het om een hersenbloeding of een herseninfarct gaat. De verdere behandeling wordt hierop afgestemd. 

Bij een beroerte zijn verschillende behandelingen mogelijk. Na een beroerte wordt als eerste gekeken of u een hersenbloeding of een herseninfarct hebt gehad.

Voorbereiding

Snel starten

In de acute fase van een beroerte is het belangrijk dat artsen snel kunnen starten met de juiste behandeling; een voorbereiding is daarom niet mogelijk. U merkt dat de informatie op de Spoedeisende Hulp kort en bondig is. Heeft u achteraf nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de afdeling of uw behandelend arts.

Onderzoek

Om te achterhalen of het gaat om een hersenbloeding of herseninfarct wordt direct een aantal onderzoeken gedaan. De arts stelt u en uw familie een aantal vragen over uw klachten en algehele gezondheid. Ook doet hij of zij een kort lichamelijk onderzoek, waarbij de arts kijkt of u uitvalsverschijnselen heeft, die bij een herseninfarct of hersenbloeding voorkomen. 

Daarnaast worden uw bloeddruk, hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed gecontroleerd. Ook gaat u naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan van uw hoofd en wordt er een ECG gemaakt. Tot slot krijgt u ook een bloedonderzoek om de bloedstolling, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerwaarden te controleren.

Diagnose

Op basis van de onderzoeken stelt de arts een diagnose: is het een beroerte en zo ja, gaat het om een infarct of een bloeding? Dit bepaalt welke behandeling mogelijk is. Als duidelijk is dat u een herseninfarct heeft gehad, komt u in aanmerking voor trombolyse. De arts bespreekt kort de behandeling en de eventuele risico’s met u en vraagt uw toestemming om de behandeling te starten.

Behandeling

Behandeling bij een herseninfarct

Intraveneuze trombolyse

Als duidelijk is dat u een herseninfarct heeft gehad, komt u mogelijk in aanmerking voor trombolyse. Dit is een behandeling waarbij u via het infuus medicijnen krijgt toegediend die het bloedstolsel oplossen. Deze behandeling moet starten binnen 4,5 uur nadat het infarct is ontstaan. De arts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling. Hij bespreekt kort de behandeling en de eventuele risico’s met u en vraagt uw toestemming om de behandeling te starten.

De medicatie wordt via een infuus in uw arm toegediend. Dit wordt intraveneuze trombolyse genoemd. De verpleegkundige blijft u intensief controleren (bloeddruk, pols, hoeveelheid zuurstof in het bloed, ademhaling, bewustzijn, pupillen). Dit is nodig om het effect van de behandeling te meten en om tijdig te signaleren of er eventueel complicaties ontstaan. Het toedienen van het medicijn duurt een uur.

Intra-arteriële behandeling

Soms is trombolyse via het infuus niet (meer) mogelijk of geeft het niet voldoende verbetering. In bepaalde gevallen stelt de arts dan voor om het verstopte bloedvat niet via de ader (infuus) maar via een slagader te behandelen. Via uw lies wordt dan een slangetje in uw slagader gebracht en dit wordt opgeschoven naar de verstopte slagader in uw hersenen.

Op deze manier kan het bloedstolsel worden weggehaald of worden opgelost met medicatie die ter plaatse wordt ingespoten. Dit wordt intra-arteriële behandeling genoemd. Deze ingreep moet binnen 6 uur worden gedaan na ontstaan van de klachten. Na de behandeling wordt u opgenomen op de Stroke-unit van de verpleegafdeling Neurologie.

Behandeling met bloedverdunners

Het kan ook zo zijn dat trombolyse in uw geval niet mogelijk is. Daarnaast weegt het risico van de ingreep niet in alle gevallen op tegen het te verwachten resultaat. In die gevallen wordt u behandeld met bloedverdunners in tabletvorm.

Behandeling bij een hersenbloeding

Als blijkt dat u geen herseninfarct, maar een hersenbloeding heeft gehad, dan is behandeling via trombolyse geen optie. Daarbij worden immers bloedverdunners gebruikt en dat zou een bloeding juist verergeren. U wordt opgenomen op de Stroke-unit. Eventuele bloedverdunners die u al gebruikt worden (tijdelijk) gestopt.

Nazorg

Opname of overplaatsing

Opname

Tijdens uw behandeling regelt de arts een opname voor u. Waar u opgenomen wordt is afhankelijk van een aantal zaken. Dit kan in het St. Antonius Ziekenhuis zijn, maar ook op de afdeling Neurologie van een ander ziekenhuis. Wanneer u opgenomen wordt in het St. Antonius Ziekenhuis blijft u een paar dagen op de Stroke-unit in Nieuwegein en verhuist daarna nog, indien gewenst, naar de verpleegafdeling Neurologie.

Overplaatsing

Wanneer u wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, blijft u de eerste 12 uur na de behandeling nog op de Stroke-unit. Daarna is de kans op eventuele complicaties (nabloeding) kleiner en kunt u vervoerd worden. De verpleegkundige van de Stroke-unit blijft u controleren tot u opgenomen of overgeplaatst wordt.

Revalidatie

Revalidatiebehandeling tijdens opname in het ziekenhuis

 • De revalidatie tijdens de opname is gericht op het herstel van de functie en het voorkomen van complicaties. Verschillende therapeuten begeleiden u bij uw revalidatie en bij de oefentherapie. Als dit nodig is wordt ook de revalidatiearts hierbij betrokken.

Revalidatie na opname in het ziekenhuis

De revalidatiearts bekijkt samen met u welke revalidatiebehandeling voor u mogelijk zijn. De mogelijkheden hangen sterk af van uw lichamelijke conditie en eventuele ziekten die u heeft:

 • Naar huis zonder therapie. U krijgt een controleafspraak bij de CVA-verpleegkundige van de thuiszorg en bij de verpleegkundig specialist van Neurologie. Als u nog werkt bent, krijgt u ook een poli-afspraak bij de revalidatiearts.
 • Eerstelijnstherapie, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of psychologische begeleiding.
 • Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) als meerdere disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De revalidatiebehandeling wordt individueel samengesteld, onder andere uit diverse modules die zijn ontwikkeld voor de Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA), waaronder ook CVA valt. Daarbinnen wordt ook aandacht besteed aan de problemen die specifiek bij een beroerte voorkomen.
 • Klinische revalidatiebehandeling (opname): dit is nodig als terugkeer naar huis (nog) niet kan. De mogelijkheden hiervoor zijn:
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ )-afdeling in het verpleeghuis of
  • Medisch-specialistische revalidatie in een revalidatiecentrum in de regio, zoals bij De Hoogstraat.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Neurologie, T 088 320 39 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Neurologie, T 088 320 39 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Bijzondere  expertise is er op het gebied van beroerte (CVA), hoofdpijn, kinderneurologie, MS (multiple sclerose), neurofibromatose type 1 (NF1), slaapklachten en de ziekte van Parkinson.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code NEU 19-B

Terug naar boven