Behandelingen & onderzoeken

Geheugenonderzoek (1 dag)

Tijdens het 1-daagse geheugenonderzoek op de Geheugenpoli worden patiënten op 1 dag onderzocht door een team van specialisten.

Het geheugenonderzoek op de Geheugenpoli is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen of andere problemen in het denken waarvan de oorzaak moet worden onderzocht. Ook patiënten bij wie het afnemende geheugen leidt tot gedragsstoornissen kunnen er terecht.

Meer over de geheugenpoli

U kunt naar de Geheugenpoli worden verwezen door de huisarts, de psychiater, de neuroloog, de internist, de verpleeghuisarts of de geriater. De Geheugenpoli is niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongere mensen met deze klachten en voor mensen met een neurologische of interne aandoening. U kunt hierbij denken aan epilepsie, Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson, hersenvliesontsteking, CVA (herseninfarct), hersenschudding of bijvoorbeeld diabetes of schildklierziekten.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw polibezoek

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Ons animatiefilmpje Voorbereiding op uw afspraak bij de polikliniek toont hoe u zich goed voorbereidt op uw afspraak en wat u kunt verwachten van uw afspraak. 

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Als uw onderzoek langer duurt, kan het fijn zijn om ook warme sokken mee te nemen.
 • Neem een reservesetje kleding mee.

De dag van het onderzoek

 • Wij verzoeken u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn.
 • U mag gewoon eten en drinken en er zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
 • Het is handig eventueel uw bril, gehoorapparaat, stok of rollator mee te nemen.
 • Neemt u ook uw zorgverzekeringpasje en identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) mee.
 • Ook is het handig om alle medicijnen die u gebruikt en eventueel uw medicatieoverzicht mee te nemen. U kunt dit opvragen bij uw apotheek.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Onderzoek

Zo verloopt het onderzoek

Om uw klachten zo goed mogelijk te beoordelen en u daarna een advies te geven bezoekt u enkele specialisten en verpleegkundigen. Ook krijgt u diverse onderzoeken. U wordt daarin begeleid door een vrijwilliger. U krijgt tussen de onderzoeken een kopje koffie of thee aangeboden. ’s Middags kunt u lunchen in een aparte ruimte, de gastvrouw gaat met u mee. U kunt de lunch zelf meenemen van huis of kopen in het restaurant.

Zorgverleners die u bezoekt

U bezoekt op de Geheugenpoli onder andere de volgende zorgverleners:

De neuroloog

De neuroloog beoordeelt de werking van het zenuwstelsel en bespreekt uw eerdere en huidige lichamelijke klachten met u. Daarna krijgt u een lichamelijk onderzoek. Het duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

De neuropsycholoog

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden eerst de klachten besproken. Vervolgens worden er testen afgenomen om het cognitief functioneren (o.a. aandacht, geheugen, taal, waarneming, concentratie, tempo) in kaart te brengen. Dit onderzoek duurt 90 minuten.
De neuropsycholoog heeft ook een gesprek met de partner of naaste familie van de patiënt. Deze en andere informatie geven een zo volledig mogelijk beeld van de problemen die de patiënt en zijn omgeving ervaren.

De geriater

De geriater is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, met name als er sprake is van meerdere aandoeningen tegelijk of gebruik van meerdere medicijnen. Binnen de geheugenpoli kijkt de geriater naar eventuele lichamelijke problemen die van invloed kunnen zijn op het geheugen.

Onderzoeken die u krijgt

U ondergaat diverse onderzoeken. Soms wordt een selectie van de onderzoeken gemaakt en hoeft u niet alle onderzoeken  te doorlopen. Dit is onder meer afhankelijk van de vraagstelling van uw arts. Het is ook mogelijk dat enkele onderzoeken al zijn gedaan, bijvoorbeeld via afdeling De Es Ouderenpsychiatrie van Altrecht of de polikliniek Neurologie of Ouderengeneeskunde.

Bloedonderzoek

Er wordt bloed afgenomen om te bepalen of er sprake is van aandoeningen die geheugenproblemen kunnen veroorzaken, zoals een vitaminetekort of een schildklieraandoening.

Beeldvormend onderzoek

Er wordt een  foto gemaakt van uw hersenen via een CT of MRI onderzoek. U moet hiervoor plat en stil kunnen liggen tijdens de opnamen. Bij CT onderzoek van het hoofd wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. U ligt op een onderzoekstafel en wordt met het hoofd een stukje in een tunnel geschoven. U hoort enige tijd een geluid dat lijkt op het opstijgen van een vliegtuig. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 minuten. Bij een CT onderzoek is het van belang dat u niet zwanger bent.

Bij een MRI onderzoek wordt gebruik gemaakt van een magneetveld. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel die in een soort tunnel wordt geschoven. Deze is iets kleiner dan de tunnel van de CT. Bij het maken van deze scan hoort u een hard tikkend geluid. Dit onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Als u wilt, kunt u naar muziek luisteren. U kunt uw eigen CD meenemen.

Let op: Omdat de MRI gebruik maakt van een heel sterke magneet, moeten alle metalen of magnetische voorwerpen (creditcards, horloges, gehoorapparaten e.d.), buiten de onderzoekskamer blijven. Het is daarom ook belangrijk dat u geen make-up draagt tijdens dit onderzoek. Dit kan namelijk ook metalen deeltjes bevatten. Mensen met een pacemaker kunnen niet worden onderzocht met een MRI scan, omdat deze door het sterke magneetveld ontregeld kan worden.

Als u bang bent in kleine ruimten, bijvoorbeeld in een lift, meld dit dan zo spoedig mogelijk, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Heeft u metalen implantaten of draagt u een pacemaker, meld dit dan voor uw afspraak.

EEG

Vie een EEG kan de elektrische activiteit van de hersenen worden gemeten met kleine elektroden die op het hoofd worden geplakt met water-oplosbare lijm. U ondergaat het onderzoek liggend en het is geheel pijnloos. Tijdens het onderzoek wordt u een paar keer gevraagd uw ogen te openen of te sluiten en een aantal kleine opdrachten uit te voeren. Na afloop worden de elektroden met water verwijderd. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Voor een goed verloop van het onderzoek is het belangrijk dat u met schone en droge haren bij ons komt, dus zonder haarlak of gel in het haar.

Nazorg

De uitslag

Als alle onderzoeken klaar zijn, worden de resultaten in het team van de Geheugenpoli besproken. Hierbij stelt het team de diagnose en doet een voorstel voor een behandelingsplan of begeleidingstraject.

Het nagesprek

Na het stellen van de diagnose wordt deze na enkele weken met u besproken.  Ook informeren wij uw huisarts. U krijgt een oproep. Als blijkt dat een ziekte de oorzaak is van uw klachten, zullen de behandelmogelijkheden hiervan worden besproken. Een behandeling is erop gericht uw klachten te verminderen en u zo goed mogelijk te laten functioneren in uw dagelijks leven.

Behandelmogelijkheden

Naar aanleiding van de resultaten kan een behandeling met medicatie worden voorgesteld, een begeleidings- of trainingstraject, of een combinatie van deze mogelijkheden. Bij psychische en/of psychosociale problematiek kan een deskundige vanuit de psychiatrie worden ingeschakeld. In sommige gevallen kan de psychiatrisch verpleegkundige op huisbezoek langskomen. Dat kan belangrijk zijn voor een goede afstemming van de behandeling op de thuissituatie.

Expertise en ervaring

Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.  Bijzondere  expertise is er op het gebied van beroertes (CVA), hoofdpijn, kinderneurologie, MS (multiple sclerose), neurofibromatose type 1 (NF1), slaapklachten en de Ziekte van Parkinson.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code NEU 921-O

Terug naar boven