Behandelingen & onderzoeken

Geneesmiddelenprovocatietest bij kinderen

Een kind kan klachten hebben die mogelijk veroorzaakt worden door een geneesmiddelenallergie. Het kan gaan om maag-darmklachten, klachten van de luchtwegen en huidklachten.

Het is niet altijd mogelijk om met behulp van bloedonderzoek of huidpriktesten definitief aan te tonen of er sprake is van een allergie. Dan kan een provocatietest zinvol zijn. Provoceren betekend letterlijk uitdagen; bij een provocatie probeer je dus een reactie uit te lokken. In dit geval krijgt uw kind dus tijdens het onderzoek het geneesmiddel toegediend om te kijken of er daarna klachten ontstaan.

Sommige klachten treden direct na het toedienen op, andere pas na een aantal uur. Daarom letten we goed op of uw kind een allergische reactie krijgt direct erna en gedurende de dag.

Voorbereiding

Eten en drinken (nuchter zijn)

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek, dat wil zeggen: u kunt uw kind vooraf gewoon eten en drinken geven.

Meenemen

  • Eigen knuffel of iets waar uw kind graag mee speelt
  • Eventueel een eigen fles of speen

Medicatie

Als uw kind eczeem heeft, blijft u voor en tijdens de testdag gewoon de neutrale vette zalven en hormoonzalven gebruiken die de arts heeft voorgeschreven.

Als uw kind medicijnen gebruikt vanwege longklachten (puffs), blijft u die gewoon geven voor en tijdens de testdag.

Sommige kinderen gebruiken drankjes, tabletten of druppels tegen allergieën, zoals Xyzal®, Aerius®, Zyrtec®, cetirizine of levocetirizine. Vanaf 4 dagen voor de testdag tot aan de test moet u deze middelen niet aan uw kind geven.

Als uw kind een antibioticakuur of prednisonkuur gebruikt op de dag voor de testdag, dan kan de test niet doorgaan.

Vaccinatie

Twee dagen voor de test mag uw kind niet meer gevaccineerd worden. Dit kan de uitslag beïnvloeden. Is uw kind toch gevaccineerd, dan kan de test niet doorgaan.

Ziek, koortsig of eczeem net voor de test

Als uw kind de dag voor de test ziek, koortsig of benauwd is of last heeft van opvlammend eczeem, neem dan contact op met de poli Kindergeneeskunde. Zij overleggen dan met u of de test kan doorgaan of beter uitgesteld kan worden.

Mijn Antonius-account aanmaken

Kind jonger dan 12 jaar

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius. Bent u ouder met ouderlijk gezag, dan kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind.

Lees hier hoe.

Kind ouder dan 12 jaar

Vanaf 12 jaar heeft uw kind zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen.

Lees hier hoe.

Afzeggen onderzoek

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

Van de planner van de testen hoort u op welke dag, hoe laat en op welke locatie u in het ziekenhuis wordt verwacht met uw kind. Op de Dagbehandeling Kinderen verwelkomt de kinderverpleegkundige u en uw kind. Zij zal eerst wat vragen stellen, controleert het gewicht, eventueel lengte, de temperatuur en pols. Ook doet de kinderarts een kort lichamelijk onderzoek. Het gaat daarbij om het beoordelen van de huid, keel, neus, oren en het luisteren naar de longen.

Start van de test

Er zijn verschillende geneesmiddelen die getest kunnen worden onder andere diverse soorten antibiotica, pijnstillers zoals paracetamol, diclofenac en celecoxib. 

Tijdens de test zal uw kind steeds kleine hoeveelheden van het geneesmiddel krijgen. Dit wordt met tussenpozen van 30 minuten gegeven en soms langere tussenpozen. Wij willen benadrukken dat de hoeveelheid geneesmiddel heel voorzichtig wordt opgehoogd, juist om te voorkomen dat er een heftige reactie ontstaat. Als de kinderverpleegkundige twijfelt over een reactie, zal zij de kinderarts om advies vragen.

Voor de antibiotica amoxicilline zijn er 2 soorten testen:

Type 1:  reactie op antibioticum met galbulten en zwelling van de lippen en ogen.

De verpleegkundige geeft het antibioticum amoxicilline in een kleine hoeveelheid. Met tussenpozen van 30 minuten wordt de hoeveelheid steeds verder opgehoogd. Als er een duidelijke reactie optreedt van de huid of het maag-darmkanaal, dan stopt de verpleegkundige met verder geven van het antibioticum in overleg met de kinderarts.

Type 4: vertraagde reactie op antibioticum met fijne vlekkerige rode uitslag.

Op dag 1 geeft de verpleegkundige het antibioticum amoxicilline in kleine hoeveelheid. Na 1 week volgt dag 2. Uw kind komt terug om een volledige dosis van het antibioticum amoxicilline te krijgen.

Uw kind blijft altijd minimaal 6 uur na het stoppen van de test op de Kinderdagbehandeling, ook als er niet direct een reactie opgetreden is. De hele procedure duurt ongeveer 8 uur.

Nazorg

Duur van de test

Één week na de test volgt een telefonische afspraak met uw behandelend arts voor de bespreking van de test. De kinderarts bespreekt met u de uitslag van de test en zal een advies geven over het gebruik van het geneesmiddel.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde,  T 088 320 63 00
• Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

• Tijdens kantooruren met de poli Kindergeneeskunde, T 088 320 63 00.
• Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een speciale website voor kinderen. Kinderen van 0-6 jaar, van 6-12 jaar en tieners maken spelenderwijs kennis met het ziekenhuis en de medewerkers. Er zijn fotoverhalen, filmpjes en kleurplaten. 

www.antoniuskids.nl 

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 67-O

Terug naar boven