Behandelingen & onderzoeken

Histamineprovocatietest

De histamineprovocatietest is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar de luchtwegen zijn. Om dit te testen moet een prikkelende, onschadelijke stof worden ingeademd (histamine). Vervolgens wordt gekeken hoe de luchtwegen daarop reageren.

Voorbereiding

Vervoer naar het ziekenhuis

Kom niet op de fiets naar het ziekenhuis; deze inspanning kan de test negatief beïnvloeden.

Eten en drinken

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Dit wil zeggen dat u van tevoren mag eten en drinken wat u wilt.

Medicijnen

Voor het goed slagen van de test dient u tijdelijk te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. U krijgt een lijst mee waarop staat met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. Denkt u aan luchtwegverwijdende medicijnen, anti-allergiemedicatie en/of (inhalatie)corticosteroïden.

Afspraak

  • Als u bij een vorig bezoek een voorzetkamer heeft meegekregen naar huis, wilt u deze bij dit onderzoek dan weer meenemen?
  • Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling. U kunt dan daarna rustig aan het onderzoek beginnen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Onderzoek

De laborant neemt u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. U neemt plaats in een stoel. Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste. Het onderzoek brengt verder geen risico’s met zich mee, maar is wel inspannend vanwege het vele blazen.

Inademing histamine

U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de laborant een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de laborant u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier de werking van uw longen. Daarna inhaleert u met tussenpozen een oplopende dosis vernevelde histamine. Na elke nieuwe inhalatie wordt de test herhaald.  Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van de histamine.

Benauwdheid

Na inademing van de histamine kunt u enigszins benauwd raken of gaan hoesten. Als u erg benauwd raakt, krijgt u van de laborant bijtijds een medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder maakt. De benauwdheid wordt dan snel minder. Ook kunt u na inademing van de histamine tijdelijk hees worden.

Het onderzoek wordt afgesloten wanneer uw ademhaling tot rust is gekomen en uw longen weer functioneren als daarvoor. Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon weer naar huis gaan.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 90 minuten.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw behandelend arts. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

Nazorg

Thuis kunt u weer doen wat u gewend bent. Misschien hebt u last van lichte keelpijn, prikkelhoest en/of heesheid. Dit gaat vanzelf weer over.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2.000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code LON 02-O

Terug naar boven