Aandoeningen

Benauwdheid

Benauwdheid, kortademigheid of een angstig gevoel lucht tekort te komen kan verschillende oorzaken hebben: aandoeningen van de luchtwegen en longen, ziekten van het strottenhoofd of de stembanden of problemen met het hart.

Acute benauwdheid kan ontstaan door angina pectoris of een hartinfarct. Hartfalen is de oorzaak van het langzame ontstaan van kortademigheid.

Op deze pagina snel naar

Behandelingen

Nadat de oorzaak is vastgesteld, volgt een passende behandeling. Hier zijn verschillende behandeling mogelijk. Kijk verder op de pagina’s pijn op de borst, hartinfarct en hartfalen voor meer informatie.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.   

Meer informatie

Websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

 

 

Gerelateerde informatie

Code
CAR-A-Od-2