Regeling bezoekers en begeleiders

Bezoektijden & -afspraken IC/MC

Sinds 11 augustus geldt voor de IC/MC (voor niet corona-patiënten) de volgende bezoekersregeling:

  • Per patiënt is 2 keer per dag bezoek toegestaan.
  • Bezoektijden zijn op afspraak tussen 14.30 uur - 15.30 uur en tussen 19.00 - 20.00 uur. 
  • Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan.
  • Het streven is om het bezoek te combineren met familiegesprekken.
  • Bezoek krijgt bij de ingang van de IC een mondkapje uitgereikt.

Sinds 1 juli geldt voor bezoek aan corona (verdachte) patiënten de volgende maatregelen:

Corona-verdachte patiënt

  • In principe geen bezoek bij verdachte patiënten. Indien de klinische situatie van de patiënt hierom vraagt kan hier natuurlijk een uitzondering op gemaakt worden. In dat geval gelden dezelfde bezoekregels als voor corona-positieve patiënten en zal een chirurgisch mond-neusmasker worden uitgereikt.

Corona-positieve patiënt

  • Voor corona-positieve patiënt gelden dezelfde bezoekregels als hierboven beschreven.
  • Aanvullend geldt hier dat de verpleegkundige van de IC een chirurgisch mond-neusmasker aan de bezoekers geeft en hen instrueert over het dragen ervan en de verdere bezoekregels.

Neem voor uw bezoek onze vragenlijst door

Komt u naar het ziekenhuis om een naaste te bezoeken? Dan verzoeken wij u om voor uw bezoek onze online vragenlijst door te nemen. Op basis hiervan kunt u bepalen of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke corona-besmetting (Covid-19-infectie) zo klein mogelijk te houden en proberen we onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verspreiding  van corona te voorkomen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Blijkt uit de vragenlijst dat u met uw klachten geen patiënten kunt bezoeken in ons ziekenhuis, dan kunt u wellicht nog tijdig regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt. Bekijk onze vragenlijst voor bezoekers.