Behandelingen & onderzoeken

Botulinetoxine A-behandeling

Een injectie met Botulinetoxine A kan worden toegediend om een overactieve blaas te behandelen. Overactieve blaasklachten uiten zich door vaak te moeten plassen en hevige aandrang vooraf. Hier zijn meerdere behandelingen voor, maar als deze niet helpen kan behandeling met Botulinetoxine A uitkomst bieden.

Een behandeling met Botulinetoxine A is een experimentele behandeling waarvoor u uw goedkeuring moet geven. De uroloog informeert u over wat de behandeling inhoudt, de voordelen en de risico's. Als u vragen heeft kunt u die altijd stellen.

Op deze pagina snel naar

Meer over Botulinetoxine A

Botulinetoxine A is een stof die kan werken als een medicijn. Wanneer de arts Botulinetoxine A in een spier spuit, zorgt deze stof ervoor dat de spier geen signaal meer kan ontvangen van de zenuwvezels. De spier is dan (tijdelijk) verlamd.

In de urologie wordt Botulinetoxine A gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaas. Na injectie van Botulinetoxine A in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 80% van de patiënten de klachten. Ook bij andere specialismen wordt Botulinetoxine A gebruikt , zoals revalidatiegeneeskunde en plastische chirurgie.

Toon meer over Botulinetoxine A

Voorbereiding

Toestemming geven voor behandeling

De behandeling van een overactieve blaas met Botulinetoxine A is een behandeling buiten het geregistreerde therapeutisch bereik van het medicijn. Dit betekent dat u een ‘experimentele behandeling’ krijgt. Hiervoor is uw toestemming nodig en moet u een toestemmingsformulier ondertekenen. Internationaal is de behandeling met Botulinetoxine A een standaardbehandeling. Er zijn al heel veel onderzoeken naar deze behandeling gedaan en de resultaten zijn duidelijk.

U kunt alleen maar toestemming geven voor de behandeling als u genoeg informatie heeft gehad over wat de behandeling inhoudt, de voordelen en de risico’s. De uroloog moet u hier over informeren, maar heeft ook informatie van u nodig. De uroloog zal u een aantal vragen stellen en verwacht dat u daar een eerlijk antwoord op geeft. Als u vragen heeft kunt u die altijd stellen.

Toestemmingsformulier

Als u het toestemmingsformulier ondertekent, geeft u daarmee aan dat u voldoende tijd heeft gehad om over de behandeling na te denken en vragen te stellen. U bent op de hoogte van de behandeling, de voordelen en de risico’s. Verder heeft u naar waarheid antwoord gegeven op de vragen van de uroloog.

Uw uroloog ondertekent ook het toestemmingsformulier. Daarmee geeft de uroloog aan dat hij/zij u heeft geïnformeerd over de behandeling, de voordelen en risico’s en uw vragen heeft beantwoord. Ook geeft de uroloog hiermee aan dat hij/zij verantwoordelijk blijft voor uw behandeling.

Wachten op een oproep voor behandeling

Als u bij de uroloog bent geweest en een Botulinetoxine A-behandeling moet ondergaan, wordt u op de wachtlijst gezet voor de behandeling. Een verpleegkundige zal met u contact opnemen voor de datum waarop de behandeling plaats zal vinden. Daarna krijgt u een bevestigingsbrief thuisgestuurd van de afdeling Opname. In deze brief staan de opnametijd en de afdeling waar u zult worden opgenomen. De behandeling vindt overigens altijd plaats op onze locatie in Nieuwegein.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Overgevoeligheid/allergie

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Eten en drinken (nuchter zijn)

U hoeft niet nuchter te zijn voor deze ingreep. U mag dus gewoon eten en drinken op uw dag van opname.

Medicijnen

U kunt gewoon uw medicatie innemen, tenzij anders is afgesproken met de uroloog of de verpleegkundige.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Opname op de verpleegafdeling

U wordt anderhalf uur voor de behandeling opgenomen op de verpleegafdeling. Zodra u bent opgenomen op de verpleegafdeling krijgt u door de verpleegkundige een blaaskatheter ingebracht. De verpleegkundige brengt vervolgens via het katheter het verdovingsmiddel lidocaïne in uw blaas. Dit middel zal ervoor zorgen dat de blaas verdoofd is. Dit is belangrijk voor de behandeling.

Behandeling op de polikliniek

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie.

Als u op de polikliniek bent, zal de verpleegkundige de blaas eerst leeg laten lopen via de blaaskatheter en daarna de blaaskatheter verwijderen.

De uroloog gaat vervolgens met een blaaskijker (cystoscoop) via uw plasbuis de blaas in. Via de blaaskijker brengt de arts een lange injectienaald naar binnen. Hiermee spuit de arts op 25 plaatsen in de blaasspier zeer kleine hoeveelheden Botulinetoxine A in.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.

Naar huis

Na de behandeling gaat u weer even terug naar de verpleegafdeling. Als alles goed gaat mag u dezelfde dag weer naar huis.

Nazorg

Resultaat

Na 3 dagen tot 3 weken merkt u het effect van de behandeling. Bij ongeveer 80% van de patiënten is de behandeling effectief. Helaas werkt Botulinetoxine A maar 6 tot 12 maanden. Daarna is het uitgewerkt. De behandeling kan dan herhaald worden.

Bijwerkingen

Soms kan de urine iets bloederig zijn. Dit wordt vanzelf weer normaal. Bij sommige patiënten werkt de Botulinetoxine A zo goed dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren (met een slangetje via de urinebuis in de blaas gaan om de urine weg te laten lopen). Als u twijfelt of u dit zelfkatheteriseren wel aankunt of aandurft, kunt u dit leren voor u de behandeling krijgt.

Hieronder vindt u de mogelijke bijwerkingen op een rij:

  •  grieperig gevoel;
  •  blaasontsteking;
  •  bloedplassen;
  •  spierzwakte (gevoel van zwakte) rond de heupspieren;
  •  het niet goed kunnen leegplassen van de blaas (urineretentie).

Deze bijwerkingen duren meestal maar kort. In verband met mogelijke blaasontsteking krijgt u al antibiotica tijdens uw opname. Er kunnen ook bijwerkingen optreden die niet in dit overzicht genoemd zijn. Meld deze dan aan uw uroloog.

 

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

Na 24 uur na ontslag

  • Tijdens kantooruren met de poli Urologie , T 088 320 25 00.
  • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

.

.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden.
Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

  • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
  • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

• Welke medicijnen u gebruikt.
• Of u allergieën heeft.
• Of u (mogelijk) zwanger bent.
• Als u iets niet begrijpt.
• Wat u belangrijk vindt.
• Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Toon meer over bijdragen aan veilige zorg

Gerelateerde informatie

Code
URO 23-B