Behandelingen & onderzoeken

Conservatieve behandeling nierfalen

Als de werking van uw nieren langzaam achteruit blijft gaan, ontstaat uiteindelijk nierfalen. Wanneer u zich in het eindstadium van nierfalen bevindt, bespreken wij met u welke behandelingen mogelijk zijn: een nierfunctie vervangende behandeling (bijv. dialyse) of een conservatieve behandeling. Samen met uw behandelteam maakt u de afweging wat voor u de beste keuze is.

Een nierfunctie vervangende behandeling (zoals dialyse) is een ingrijpende behandeling. De afgelopen jaren is er in ons dialysecentrum uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van wel of niet starten met dialyse. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen voor bepaalde patiënten een goed alternatief kan zijn voor dialyse. Wij leggen u hier uit wat een conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen inhoudt. Ook leggen we uit welke aspecten kunnen meewegen in uw beslissing.

Op deze pagina snel naar

Meer over conservatieve behandeling

Er zijn meerdere behandelopties bij eindstadium nierfalen.  Hieronder hebben wij dit schematisch weergegeven:

Behandelvormen nierfalen

De afweging of u kiest voor een conservatieve behandeling of voor een nierfunctie vervangende behandeling maakt u samen met uw behandelteam. U kunt hier meer lezen over behandelingen en onderzoeken bij nierfunctievervangende behandelingen.

Deze informatie gaat nader in op conservatieve behandeling.

Wat is een conservatieve behandeling?

Een conservatieve behandeling betekent dat een patiënt niet wordt geopereerd of geen actieve ingreep ondergaat. Men kiest voor een conservatieve behandeling wanneer van een ingreep niet veel te verwachten is, of als de patiënt bijkomende ziekten of aandoeningen heeft die een ingreep te risicovol maken. Conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen betekent dat een patiënt niet start met dialyse. Wat er wel wordt gedaan bij een conservatieve behandeling is het zoveel mogelijk vertragen van het ziekteproces en het behandelen van klachten. Dit kan bijvoorbeeld met medicijnen of adviezen over leefstijl. Een conservatieve behandeling is een actieve behandeling samen met het behandelteam. Het doel is om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden.

Voor- en nadelen van een conservatieve behandeling

Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een conservatieve behandeling. Het kan zijn dat u of de nefroloog geen verbetering van levensverwachting of kwaliteit van leven verwacht bij het starten van dialyse. Een andere reden kan zijn dat u te maken heeft met andere ernstige aandoeningen. Het kan ook zijn dat u op basis van persoonlijke redenen besluit om af te zien van de intensieve dialysebehandeling.

Voordelen

Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal voordelen zijn van een conservatieve behandeling ten opzichte van behandeling met dialyse. De voordelen kunnen zijn:

  • Geen belastende dialysebehandeling met mogelijke complicaties
  • Minder ziekenhuis opnames
  • Meer tijd thuis en meer bewegingsvrijheid

Nadelen

Een nadeel is dat de ophoping van vocht en afvalstoffen in het lichaam blijft doorgaan. Uw conditie gaat dan langzaam achteruit en op een gegeven moment is de nierfunctie zo laag dat klachten steeds meer de overhand kunnen nemen. Denk daarbij aan klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, gebrek aan eetlust en vocht vasthouden. Er komt een moment waarop de behandeling overlijden niet meer kan voorkomen.

Voorbereiding

Samen beslissen

Nadenken over de keuze voor conservatieve behandeling is ingrijpend. Het is een keuze die u gelukkig niet alleen hoeft te maken. Uw naaste omgeving, zoals uw partner en familie, betrekken wij graag bij het keuzeproces. Vanuit het St. Antonius bieden wij ook professionele ondersteuning. Een multidisciplinair behandelteam van de nierfalenpoli, waaronder de nefroloog, maatschappelijk werker, nierfalenverpleegkundige, diëtist en op aanvraag de geriater, helpt u graag bij het maken van een keuze. Indien gewenst kunnen wij ook uw huisarts betrekken. Wij streven er in elk geval naar u zo optimaal mogelijk te begeleiden. De definitieve keuze voor de behandelvorm maakt u samen met uw nefroloog.

Behandeling

U kiest voor conservatieve behandeling

U kiest er uiteindelijk voor om niet te starten met dialyse. U kiest wel voor een conservatieve behandeling. Het doel van een conservatieve behandeling is uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk te behouden, en klachten te verminderen of te beperken.

Wat gebeurt bij een conservatieve behandeling

Bij conservatieve behandeling schrijft de nefroloog een behandeling voor die gericht is op het zo lang mogelijk behouden van de resterende functie van de nieren. Op deze manier wordt ophoping van afvalstoffen en vocht in het lichaam zoveel mogelijk afgeremd. De behandeling bestaat uit het voorschrijven van medicijnen, meestal in combinatie met een eiwitbeperkt dieet en leefstijladviezen. Daarbij wordt een diëtist betrokken. 

Verloop van de behandeling

Het verloop van de conservatieve behandeling is per persoon verschillend. In de beginfase, wanneer de nierfunctie (eGFR) gedaald is tot waardes tussen 7-10, helpt een conservatieve behandeling enigszins.  Op een gegeven moment kunnen klachten echter de overhand nemen en is overlijden helaas niet meer te voorkomen. Dit is overigens bij dialyse niet veel anders. Uit de gegevens van het onderzoek in ons ziekenhuis is namelijk gebleken dat bij bepaalde patiënten conservatieve behandeling een bijna gelijke levensverwachting geeft ten opzichte van het starten met dialyse. Het mogelijke voordeel van de levensverlenging door te gaan dialyseren komt daarmee te vervallen. Dit geldt in het algemeen voor patiënten boven de leeftijd van 80 jaar en voor patiënten vanaf 70 jaar die veel bijkomende ziekten of aandoeningen hebben. Uw behandelend nefroloog of de nierfalenverpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Controle

U blijft met de conservatieve behandeling onder controle van het behandelteam van de nierfalenpoli, bestaande uit uw nefroloog, diëtist, verpleegkundige, maatschappelijk werker en op aanvraag de geriater.

Expertise en ervaring

Internist-in-opleiding Wouter Verberne heeft onder leiding van Willem Jan Bos, internist-nefroloog van het St. Antonius een studie uitgevoerd met betrekking tot conservatieve behandeling. De conclusie van deze studie is dat patiënten van 80 jaar of ouder die lijden aan eindstadium nierfalen en kiezen voor dialyseren, niet altijd langer leven dan patiënten die kiezen voor conservatieve behandeling. Conservatieve behandeling kan een goede keuze zijn voor bepaalde oudere patiënten. Deze bevindingen zijn in 2016 gepubliceerd in het Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN).

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de medewerkers van de Nierfalenpoli. U kunt ons bellen via T 088 - 320 59 00 of mailen naar nierfalen@antoniusziekenhuis.nl

Zoekt u ondersteuning bij het omgaan met problemen in uw dagelijkse leven, dan kunnen onze maatschappelijk werkers u verder helpen. Voor vragen over uw voeding kunt u terecht bij onze diëtisten. De maatschappelijk werkers en diëtisten zijn te bereiken via bovenstaand nummer van de Nierfalenpoli.

Websites met meer informatie

Nierwijzer
In de Nierwijzer staan video’s van mensen die al eerder voor de keuze hebben gestaan. Zij vertellen wat de behandeling voor invloed heeft op hun dagelijks leven. Waarom ze ervoor gekozen hebben, hoe ze zich erbij voelen en wat zij als voor- en nadelen ervaren.

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Een actieve vereniging van en voor nierpatiënten.

www.nieren.nl
Platform voor nierpatiënten en hun naasten.

Nierstichting 

De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven, en écht kunnen blijven leven.

Code
INT 74-B