Kosten en zorgverzekering

Contracten met zorgverzekeraars voor 2021

Ziekenhuizen onderhandelen elk jaar met zorgverzekeraars over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken probeert het St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

In verband met corona hebben de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor het jaar 2021 landelijk plaatsgevonden. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben afspraken gemaakt over de ziekenhuiszorg in 2021.
Afgesproken is dat de contracten van 2020 de basis vormen voor 2021 en dat alle huidige contracten worden voortgezet. Dit betekent dat patiënten in de meeste gevallen ook in 2021 in het St. Antonius terechtkunnen en dat hun zorgkosten* worden vergoed.
Maar let op: er zijn enkele zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten, zoals hieronder beschreven.

Budgetpolissen

De ZEKUR-budgetpolissen van VGZ en de budgetpolissen van Zilveren Kruis vallen, net als in 2020, ook in 2021 niet onder de verzekerde zorg in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit betekent dat als u één van deze polissen heeft, niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Alleen spoedzorg wordt vergoed. 

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

Hier vindt u een actueel overzicht voor 2021 met welke zorgverzekeraars wij een overeenkomst hebben en met welke zorgverzekeraars wij voor 2021 geen contract hebben afgesloten.

Meer informatie

•    Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over kosten en zorgverzekering.
•    Wilt u meer weten over uw zorgpolis en vergoeding van uw zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

*) Betreft het basispakket, met inachtneming van wettelijk eigen risico en eigen bijdrage. Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.