Informatie rondom coronavirus

Coronavaccinatie voor bepaalde patiëntengroepen

Mensen met bepaalde aandoeningen hebben daardoor een groter risico als zij worden besmet door corona. De overheid heeft bepaald dat zij eerder hun coronavaccinatie kunnen krijgen, zodat zij tijdig worden beschermd. Ziekenhuizen zijn gevraagd om deze patiënten te vaccineren. Lees ook deze informatie van het RIVM.

De patiënten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een brief en een uitnodiging van het St. Antonius Ziekenhuis voor de vaccinatie. Het vaccin bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van ongeveer 4 weken.

De eerste vaccinatieronde vindt plaats in de periode vanaf eind maart tot circa medio april 2021. Patiënten beslissen zelf of zij zich laten vaccineren. De vaccinatie wordt uitgevoerd door ons ziekenhuis en is gratis.  Op deze pagina staat meer informatie voor patiënten die zijn uitgenodigd voor deze vaccinatie. 

Heeft u geen brief hierover gehad, dan komt u (nog) niet in aanmerking voor vaccinatie via het St. Antonius Ziekenhuis. U krijgt via de GGD nader bericht, zodra u aan de beurt bent voor uw vaccinatie.

Belangrijke informatie voor patiënten die worden gevaccineerd: