Hieronder vindt u een overzicht van de Nza-tarieven voor laboratoriumonderzoek voor eerstelijns zorgverleners.

Test Ordertarief
Ordertarief inclusief bloedafname € 11,67
Toeslag bloedafname buitenpoli € 3,82
Toeslag thuisprikken (alleen mogelijk in regio Woerden) € 10,51
Toeslag thuisprikken binnen 48 uur € 18,29
Klinische Chemie Kostprijs 2017
Bezinking € 1,92
Calcium € 1,64
Cholesterol € 1,72
CK € 1,81
Coeliakie (totaal IgA + IgA anti-tTG) € 32,99
Cortisol € 6,49
CRP € 4,06
D-Dimeer € 9,98
Differentiatie € 1,79
Eiwitspectrum € 6,19
Ferritine € 6,23
Foliumzuur € 5,64
Fosfaat € 1,70
FSH € 5,51
FT4 € 5,18
Gamma-GT € 1,78
Glucose € 1,64
HCG € 20,70
Hb/MCV € 1,73
HbA1c € 6,10
HDL-Chol € 2,30
Homocysteine € 30,19
IJzer € 2,26

Inhalatie-allergiescreen

indien pos 7 vervolgonderzoeken

€ 16,57

86,59

Kalium € 1,63
Kreatinine (eGFR) € 1,64
LDH € 1,81
Leukocyten € 1,80
LH € 5,80
Magnesium € 2,66
Microalbumine urine € 3,49
Natrium € 1,65
NT-proBNP € 15,67
Oestradiol € 7,61
Prolactine € 6,11
PT-INR € 3,16
PTH € 9,01
PSA € 6,43
Reticulocyten € 2,52
Transferrine € 4,24
Triglyceriden € 2,41
Trombocyten € 1,95
Troponine € 8,48
TSH € 4,77
Ureum € 1,53
Urinescreen + -sediment € 5,03
Urinezuur € 1,69
Vitamine B1 € 10,47
Vitamine B6 € 10,77
Vitamine B12 € 6,20
Vitamine D € 8,13

Voedselallergiescreen

indien pos 5 vervolgonderzoeken

€ 12,37

61,85

Zwangerschapstest HCG urine € 8,38