Behandelingen & onderzoeken

Dieetadvies voor patiënten met een ileostoma

Een ileostoma is een kunstmatige uitgang op de dunne darm. Deze is aangelegd omdat de dikke darm is verwijderd of (tijdelijk) niet gebruikt wordt. In de dikke darm vindt gewoonlijk indikking van de ontlasting plaats en worden vocht en zout (natriumchloride) weer in het lichaam opgenomen. Door het ontbreken van de dikke darm is ontlasting die via een ileostoma het lichaam verlaat over het algemeen dun tot brijachtig. In deze folder vindt u adviezen over de voeding bij een ileostoma.

Op deze pagina snel naar

Code
DIE 21