Behandelingen & onderzoeken

Dotterbehandeling benen

Bij (slagaderlijk) vaatlijden van de benen kan een dotterbehandeling uitkomst bieden. Bij deze behandeling wordt de vernauwing van de slagader met een ballonnetje opgerekt.

Op deze pagina snel naar

Meer over vernauwing in de slagader

Een vernauwing in de slagader is het gevolg van aderverkalking (atherosclerose). Bekende risicofactoren voor aderverkalking zijn roken, hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes mellitus (suikerziekte), een te hoog cholesterolgehalte van het bloed en familiaire belasting. Soms is de vernauwing zo verkalkt dat het niet zal lukken om deze plat te drukken. Er wordt dan een stent geplaast, een buisje van gevlochten metaal.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Dagbehandeling in het St. Antonius Ziekenhuis leest u hoe zich op uw dagbehandeling voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Eten en drinken

 • U dient 2 uren voor de operatie nuchter te zijn, dat wil zeggen dat u vanaf die tijd niets meer mag eten en/of drinken.
 • Bij een nierfunctiestoornis kan voor en na de ingreep via een infuus vocht worden toegediend.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Bijvoorbeeld omdat u narcose heeft gehad, medicijnen heeft gekregen of omdat u daar lichamelijk nog niet toe in staat bent. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Overgevoeligheid/allergie

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of andere stoffen, bijvoorbeeld voor jodium of pleisters. 

Make-up

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest u hoe u dit eenvoudig doet. 

Mijn Antonius

In Mijn Antonius kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week:
• afspraken maken en wijzigen;
• uw onderzoeksuitslagen bekijken;
• uw persoonsgegevens inzien en wijzigen;
• uw medicatieoverzicht inzien en medicatie of allergie toevoegen of wijzigen;
• herhaalrecepten aanvragen;
• een vraag stellen aan uw zorgverlener;
• een samenvatting van uw bezoek bekijken;
• vragenlijsten invullen ter voorbereiding op uw afspraak/behandeling.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.  Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Ingreep

 • De ingreep vindt plaats op de onderzoekskamer van de afdeling Radiologie.
 • U ligt op een onderzoekstafel.
 • Wij ontharen uw liezen en maken deze meteen desinfecterend middel schoon.
 • Daarna dekken we u toe met steriele groene lakens om een infectie te voorkomen. De radioloog en röntgenlaborant hebben om die reden ook steriele jassen en handschoenen aan.
 • U krijgt in de lies een prik voor de verdoving.
 • Als de verdoving is ingewerkt prikt de arts de liesslagader aan en schuift  een dun slangetje (een katheter) over een geleidedraad, in de liesslagader. Hier zult u weinig van merken.
 • Als de katheter op de goede plek ligt, spuit de arts de contrastvloeistof in waardoor de bloedvaten zichtbaar worden op de röntgenfoto. De contrastvloeistof veroorzaakt een warm gevoel. Dit trekt vrij snel weer weg.
 • Het is belangrijk dat u stil blijft liggen voor het maken van de röntgenfoto’s.
 • De arts schuift een ballonnetje via de geleidedraad, die al in uw bloedvat zit, op tot aan de vernauwing.
 • Als het ballonnetje precies op de goede plaats ligt, pompt de arts het ballonnetje tot een hoge druk op waardoor de vernauwing in het bloedvat wordt opgerekt. De ballon blijft enige seconden tot minuten opgepompt. Dit kan wat pijnlijk zijn.
 • Sommige vernauwingen blijven na het dotteren spontaan terugveren. Het kan dan nodig zijn om een ‘stent’ op de plek van de vernauwing te plaatsen. Een stent is een buisje van gevlochten metaal, dat er voor zorgt dat na het dotteren het bloedvat opgerekt blijft.
 • Na de dotterbehandeling verwijdert de arts de geleidekatheter en wordt de prikplaats van de slagader ongeveer 10 minuten dichtgedrukt. De insteekopening kan ook afgesloten worden met behulp van een closure device.
 • Tot slot krijgt u nog een drukverband in de lies en komt u weer in uw bed te liggen.

Complicaties

Allergische reactie

Geen enkele dotterbehandeling is zonder risico’s. Zo kunnen ook tijdens of na een dotterbehandeling complicaties optreden. Zo kan er een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Als u bekend bent met deze overgevoeligheid, moet u dit van te voren melden. We kunnen er dan rekening mee houden en tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen toedienen.

Scheur in het bloedvat

Tijdens het dotteren kan er een scheur in het bloedvat (dissectie) optreden. Dit is een scheur in het bloedvat, waardoor het bloed niet goed meer verder kan stromen.  Hiervoor is het soms noodzakelijk u te opereren.

Nazorg

Terug op de verpleegafdeling

Wij brengen u na de ingreep weer terug naar de verpleegafdeling. Daar moet u ongeveer 6 uur in bed  blijven liggen. U krijgt instructies van de verpleegkundige over de gewenste bedrust.

Eten en drinken

U mag na het onderzoek gelijk weer eten en drinken. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt, zodat u de contrastvloeistof snel kwijtraakt.

Medicijnen

Vanaf de dag van de dotterbehandeling krijgt u medicijnen voorgeschreven.
Meestal is dit acetylsalicylzuur (Aspirine®, Ascal®). Deze medicijnen remmen de natuurlijke neiging van het atheroscleroseproces.

Weer naar huis

 • Na een of twee dagen kunt u weer naar huis.
 • Als er geen complicaties zijn is het mogelijk dat u dezelfde dag ontslagen wordt uit het ziekenhuis. In dat geval krijgt u een instructie mee hoe u thuis zelf uw drukverband kunt verwijderen.
 • U krijgt bij vertrek een afspraak mee voor de polikliniek.

Leefstijl

Zorgt u ervoor dat de aderverkalking  (atherosclerose) zo min mogelijk toeneemt. Dit doet u door zo gezond mogelijk te leven: niet roken, voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon. Als u suikerziekte, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte hebt, is behandeling hiervan noodzakelijk.

Resultaat ingreep

In een aantal gevallen komt na een dotterprocedure de vernauwing na kortere of langere tijd weer terug. De ingreep kan dan herhaald worden.

Klachten en complicaties

Bloeding

Ondanks het drukverband kan het gebeuren dat het gaatje in het bloedvat weer opengaat en er een bloeding in de lies optreedt. Hiervoor is behandeling noodzakelijk. Dit kan door langdurig afdrukken onder echocontrole of door inspuiten van een bloedstollend middel. Heel zelden is een operatie nodig, waarbij het gaatje dichtgehecht wordt.

Bloedpropje

Er kan een bloedpropje in een bloedvat in het been komen. Het is dan soms noodzakelijk u snel te opereren en het bloedpropje te verwijderen.

Blauwe plek

Na het onderzoek kan een blauwe plek ontstaan in de lies. Dit is vervelend, maar de plek trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Expertise en ervaring

De vaatchirurgen van het St. Antonius voeren alle vaatchirurgische behandelingen uit en behandelen vanuit de hele regio mensen met complexe aandoeningen aan de bloedvaten. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen vanuit het hele land mensen die in het kader van een second opinion zijn doorverwezen. Om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren, wordt binnen de vaatchirurgie veel onderzoek gedaan.

Ook maken de vaatchirurgen gebruik van de nieuwste, innovatieve technieken. Zo vinden de vaatchirurgische behandelingen plaats in een moderne hybride-operatiekamer. Hier worden vaatoperaties minimaal-invasief en met de modernste apparatuur uitgevoerd. Ook beschikken we op de afdeling Radiologie over een goed uitgeruste interventiekamer voor de dotterbehandelingen.

Code
VCH 159-B