Duurzaam Antonius

Feiten & cijfers 2021

Wij nemen als ziekenhuis onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de belasting op onze leefomgeving en het milieu te verminderen.

We proberen de footprint van het ziekenhuis te verminderen, zetten duurzaamheid binnen het hele ziekenhuis op de kaart en verhogen de betrokkenheid op dit thema. Dit allemaal passend binnen onze doelstellingen: 

  • Verminderen van de CO₂-uitstoot 
  • Efficiënter medicatie gebruiken en schoner afvalwater 
  • Circulair werken: duurzaam inkopen en gebruiken. Daarnaast het afval correct verwerken 
  • Gezonde leef- en werkomgeving creëren
duurzame footprint uitgebeeld in verschillende icoontjes

Verminderen van de CO₂-uitstoot 

Het verlagen van onze CO2-uitstoot doen we met duurzame mobiliteit en CO2-neutraal en duurzaam vastgoed. Ook een circulaire bedrijfsvoering draagt bij: door minder producten te gebruiken, duurzaam in te kopen en ons afval te recyclen als grondstof verlagen we de CO2-uitstoot in de keten. Ook andere broeikasgassen kunnen verminderd worden (zoals uitstoot narcosegassen elimineren of opvangen). 

Hernieuwbare windenergie

besparing CO2 per type energie

In het jaar 2021 heeft het St. Antonius 100% hernieuwbare energie uit windenergie ingekocht. Dit gaat om 26.027.433 kWh voor op onze locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Dankzij de inzet van deze hernieuwbare energie uit windenergie is 14.471.253 kg CO₂-uitstoot voorkomen

LED-verlichting

Ook wordt LED-verlichting op onze locaties gebruikt. Dit heet geresulteerd in een energiebesparing van 74.191 kWh. Daarmee is een uitstoot van 41.250 kg CO₂ voorkomen. Vanaf 2018 wordt al LED-verlichting ingezet. Dankzij deze inzet is een totaal besparing van 667.174 kWh gerealiseerd. Hiermee is sindsdien 370.948 kg CO₂-uitstoot voorkomen.

Zonnepanelen

Verder zijn in 2018 en 2019 zonnepanelen op de dak in Nieuwegein en Utrecht geplaatst. In 2021 hebben de zonnepanelen op locatie Nieuwegein 814. 106 kWh opgeleverd. Hiermee hebben we 452.643 kg CO₂-uitstoot voorkomen. De zonnepanelen op locatie Utrecht hebben in 2021  368.309 kWh opgeleverd. Daarmee is 204.780 kg CO₂-uitstoot voorkomen.

Terug naar boven