Behandelingen & onderzoeken

Endobronchiale behandeling van longkanker

Een voorbeeld van een nieuwe techniek die wij toepassen bij longkanker is de laserbehandeling en het plaatsen van stents. Hiermee kunnen we kleine tumoren in de luchtwegen verwijderen.

Slechts een klein aantal specialisten in Nederlandse ziekenhuizen kan deze technisch moeilijke behandeling uitvoeren.

Op deze pagina snel naar

Meer over endobronchiale behandeling van longkanker

In het St. Antonius Kankercentrum voeren de longartsen deze ingreep nagenoeg elke week uit in nauwe samenwerking met een gespecialiseerde anesthesioloog, omdat de patiënten die deze operatie ondergaan vaak in een slechte conditie zijn.

De ingreep is lastig omdat deze plaatsvindt in een bijzonder klein gebied en met een relatief grote kans op complicaties. Na het verwijderen van de tumor kan een stent in de luchtweg worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de luchtweg open blijft.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Folders

Op deze website

Overige websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Code
LON 73-B-3