Erfelijkheid en screening bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW)

Het is belangrijk dat ROW snel wordt ontdekt, zodat er op tijd met behandeling kan worden begonnen. Omdat ROW een erfelijke aandoening is, is het van belang om familieleden van ROW-patiënten te screenen. Hier leest u meer over: