Nieuwsbrief Onder Artsen juni/juli 2017

Even voorstellen: Rob van Tooren, cardioloog

Rob van Tooren

Eerst even voorstellen?

“Ik ben Rob van Tooren. Ik ben als cardioloog begonnen in het Mesos Medisch Centrum. Mijn aandachtsgebieden zijn hartfalen, echocardiografie en de transmurale zorg. Ik ben getrouwd en heb twee pubers op de middelbare school. Hobby’s? Tja, daar is eerlijk gezegd niet zo heel veel tijd meer voor, dus het blijft bij de ‘voetbalvader’ op zaterdag en kijken naar het paardrijden van de dochter.”

U bent erg actief als het gaat om de contacten met de eerste lijn.

“Klopt. Ik ben bijvoorbeeld wijkspecialist voor Overvecht en ik beoordeel de echo’s uit de eerste lijn via Saltro, inspanningstesten en, via telecardiologie ook eerstelijns ECG’s.” 

Toen u werd opgeleid was transmurale zorg nog niet écht hip?

“Nou, dat valt mee. Ook op dat moment was er, zeker binnen ons vakgebied, al best veel overleg met huisartsen over hoe je, in het belang van de patiënt, het beste kon samenwerken. Dat is in de loop van de tijd wel veel intensiever geworden. Het is nu echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid die je draagt.”

Vorig jaar zijn jullie gestart met een pilot in Nieuwegein met onder andere als doel de jaarlijkse controles te verplaatsen van de tweede naar de eerste lijn. Hoe staat het daarmee?

“Dat is wat mij betreft een erg succesvolle pilot. Het is niet nodig en ook ondoenlijk om alle patiënten in het ziekenhuis te blijven zien. Dat zorgt alleen maar voor lange wachttijden. Nu ligt er een Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die we samen met Huisartsen Utrecht Stad, het Diakonessenhuis, het UMCU en zorggroepen uit de regio gemaakt hebben, waarbij voor iedereen duidelijk is wat de streefwaardes van bloeddruk en cholesterol zijn, wanneer patiënten voor controles aan de huisarts kunnen worden overgedragen en wanneer de cardioloog weer moet worden ingeschakeld. Dat verloopt steeds beter en dus gaan steeds meer patiënten terug naar de eerste lijn.

Hoe reageert de patiënt daarop?

“Wisselend. Sommige patiënten zien de cardioloog toch als een belangrijk baken, anderen gaan liever naar de huisarts als dat mogelijk is. Ik denk dat het vooral een proces is. Nieuwe patiënten worden in principe na een jaar standaard verwezen naar de eerste lijn. Over een paar jaar weten we niet meer beter.”

Met de transmurale zorg als aandachtsgebied, hoe kijkt u aan tegen de jongste fusie? Kunt u het contact met al die huisartsen en HAP’s nog wel goed houden?

“Dat is zeker een aandachtspunt. We worden nu wel heel groot en ik vind dat we er alles aan moeten doen om niet tegelijkertijd ook heel onpersoonlijk te worden. In Mesos kende ik de portier, de technische dienst en al mijn collega’s; nu kom ik sommige directe collega’s, omdat we allemaal op andere locaties werken, nauwelijks meer tegen. Ook voor wat betreft de contacten met de huisartsen is dat wel iets om je bewust van te zijn. Als wij aan huisartsenbinding willen doen, en dat willen we, dan zullen we bijvoorbeeld ook optimaal bereikbaar moeten zijn voor onze collega’s uit de eerste lijn. Of ik dat ben? Dat probeer ik zeker, ja!”

Meer weten over Rob van Tooren? Kijk op onze website [https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/drs-rm-rob-tooren] of bel of mail hem gerust: T 088 - 320 11 57, r.tooren@antoniusziekenhuis.nl