Locatie Woerden

Gebiedsontwikkeling en regiovisie Woerden

Update januari 2022

Als ziekenhuis denken we al langer na over de invulling van het zorgaanbod voor de toekomst in Woerden. De herontwikkeling van het ziekenhuisterrein is daar ook onderdeel van. In onze toekomstvisie voor het terrein staat passende zorg voor de regio centraal. Zorg die recht doet aan de wensen en behoeften van patiënten en inwoners en tegelijkertijd een passend antwoord geeft op de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we binnen het samenwerkingsverband ZorgSamen met Careyn, Fundis en Hagro Woerden en in afstemming met de andere partijen aan zorgoplossingen voor vandaag, morgen en overmorgen. 

Bij de herontwikkeling van het terrein vinden we het als ziekenhuis belangrijk dat met name drie elementen een plek krijgen:

  • 1) In de eerste plaats is het onze wens passende huisvesting ten behoeve van ziekenhuiszorg te borgen. Het bestaande aanbod van o.a. poliklinische zorg, dagbehandeling en diagnostiek is leidend bij het bepalen van onze vastgoedbehoefte. Dit aanbod willen we in ieder geval laten terugkeren, verder doorontwikkelen en vernieuwen. Ontwikkelingen die landelijk spelen, zullen ook hier worden meegenomen. Denk aan de juiste zorg op de juiste plaats, (digitale) zorg op afstand en zorg bij patiënten thuis.
     
  • 2) Daarnaast faciliteren wij graag ruimte voor andere basiszorg op het terrein. Te denken valt aan huisartsenzorg, zorgpension, apotheek etc. Ook zal nieuw zorgaanbod, zoals een geriatrisch expertisecentrum, op het terrein gehuisvest worden. Het brede aanbod van basiszorg wordt gerealiseerd voor de bewoners van de wijk en de regio Woerden en wordt verder uitgewerkt in het samenwerkingsverband ZorgSamen.
     
  • 3) De overige ruimte stellen wij ter beschikking voor invulling vanuit wonen en welzijn. Onze wens is om inclusieve woonvormen voor ouderen te laten realiseren die geschikt zijn voor zorg thuis en waar mensen gericht naar elkaar omkijken. Dat versterkt de samenredzaamheid en verlaagt de toekomstige zorgvraag. Vanuit het oogpunt van samenredzaamheid is gemengd wonen van verschillende doelgroepen belangrijk en kunnen er ook woningen voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld gezinnen of jongeren worden gerealiseerd. Om een levendige en prettige wijk te laten ontstaan waar het fijn wonen is, is ook een goed voorzieningenniveau nodig op het gebied van bijvoorbeeld groen en buitenruimte, wellicht een winkel of een ouderencafé of andere horeca. Hoeveel woningen er op het terrein kunnen komen en hoe deze woningen er precies uit komen te zien moet nog verder uitgewerkt worden. 

De eerste stap nu is samen met betrokken zorgpartijen, zoals Careyn, Fundis en huisartsengroep Woerden verdere zorgideeën uit te werken. Helaas heeft de afgelopen drukke coronatijd voor vertraging gezorgd, maar alle partijen willen graag voortgang maken. Bijvoorbeeld met de start van een expertisecentrum voor ouderenzorg. Samen met betrokken partijen gaan wij ook inwoners betrekken bij de ontwikkelingen en ideeën.