Aandoeningen

Hartfalen (decompensatio cordis)

Uw hart kan door verschillende oorzaken kracht verliezen en minder goed pompen. Als de pompkracht tekortschiet, hebt u hartfalen.

Hartfalen kan veroorzaakt worden door:  

Op deze pagina snel naar

Meer over hartfalen

Symptomen

Doordat de pompfunctie van het hart vermindert, krijgen sommige lichaamsdelen minder bloed en kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals: 

 • vermoeidheid 
 • verwardheid 
 • vochtophoping in de benen en/of buik
 • vocht in de longen (longoedeem); dit kan zorgen voor benauwdheid en het blauw kleuren van de huid 
 • sterk geconcentreerde urine door slechte nierdoorbloeding 
 • een vol gevoel in de bovenbuik 
 • verminderde eetlust 
 • 's nachts vaak moeten plassen
 • slapeloosheid 
 • verstopping
 • koude handen en voeten 

Onderzoeken

Onderzoek naar hartfalen kan bestaan uit onderzoek naar de hartklepfunctie, de stuwing in de aderen, vocht in de longen en een gezwollen lever, bloedonderzoek , een hartfilmpje (ECG), een inspanningstest (fietstest), röntgenonderzoek, echocardiografie en hartkatheterisatie. 

Behandelingen

De behandeling kan bestaan uit medicijnen, behandeling van hartritmestoornissen, een dotterbehandeling al dan niet met plaatsing van een stent, een bypassoperatie en in hele zeldzame gevallen een harttransplantatie. Daarnaast is een wijziging in uw levensstijl noodzakelijk. Sommige patiënten worden doorverwezen naar onze hartfalenpolikliniek. 

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.

Hartfalenpolikliniek

Als bij u de diagnose hartfalen is gesteld, kunt u worden doorverwezen naar de hartfalenpolikliniek. U komt dan naast de controles door uw eigen cardioloog, voor controle bij de hartfalenpolikliniek. In het begin komt u wat vaker om u zo goed mogelijk op medicatie in te stellen en u voorlichting en informatie te geven. Als u goed op de medicatie bent ingesteld en voldoende over hartfalen weet en begrijpt, zullen we u minder vaak in het ziekenhuis hoeven zien. Mocht u klachten of vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar op de volgende manieren:  

Locatie Nieuwegein / Locatie Utrecht / Polikliniek Utrecht Overvecht   

 • Telefonisch spreekuur: op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur op T 088 - 320 12 80. 
 • Telefonisch buiten het reguliere spreekuur voor dringende vragen: op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur op T 088 - 320 1281. 

Bij acute problemen blijft uw huisarts (desnoods 112) natuurlijk het eerste aanspreekpunt!  

Naast poliklinische en telefonische begeleiding kunt u bij ons terecht voor:  

 • hartfalen-informatieprogramma 
 • het introductieprogramma reconditioneren (i.s.m. de fysiotherapie); 
 • de cursus draagkracht (i.s.m.de afdeling maatschappelijk werk); 
 • controles in de thuissituatie (i.s.m. thuiszorgverpleegkundigen); 
 • adem- en ontspanningsoefeningen (i.s.m. een ervaren yoga-docente). 
Toon meer

Meer informatie

Websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

Gerelateerde informatie

Code
CAR-A-OD-7