ILD Expertisecentrum

ILD en het coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Dit heeft helaas gevolgen voor u als ook onze dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Weet in elk geval dat uw zorg onze zorg is! 

Advies over vaccineren

Wij adviseren patiënten die bij ons onder behandeling zijn om zich te laten vaccineren tegen COVID, conform de adviezen van de overheid (groep medische-indicatie). De oproep voor vaccinatie krijgt u via de GGD of huisarts. U kunt op de website van het RIVM vinden wanneer verschillende doelgroepen worden gevaccineerd. Wij hebben als longartsen geen invloed op het tijdstip van vaccinatie of het type vaccin.

Wel of geen overleg met uw behadelend arts nodig voor vaccinatie

Er gelden geen beperkingen bij gebruik van fibroseremmers of immuunsysteem-onderdrukkende medicatie zoals prednison, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat, infliximab, adalimumab of sirolimus. Voor het vaccineren hoeft u hierover niet te overleggen met uw behandelend specialist.

Voor de patiënten die recent (korter dan een maand geleden) een behandeling met Solumedrol (MPS/methylprednisolon) of Rituximab (Mab Thera) hebben gekregen, of binnenkort moeten krijgen, is het verstandig om te overleggen met uw behandelend specialist over het tijdstip van de vaccinatie.

Ook voor patiënten die een behandeling krijgen met cyclofosfamide is het advies om vooraf te overleggen met uw behandelend specialist. Voor meer informatie en veelgestelde vragen verwijzen wij naar informatie van de overheid.

Afspraken

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt het St. Antonius Ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen. Lees hier meer informatie over de algemene richtlijnen van het ziekenhuis.

Wachtlijst

Voor mensen die verwezen zijn naar ons Expertisecentrum voor interstitiële longaandoeningen en nog op de wachtlijst staan voor het eerste polibezoek, geldt dat ze voorlopig niet zullen worden opgeroepen. Verwijzers hebben een brief van ons ontvangen met de mededeling dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van uw ziekte voorlopig bij uw verwijzend arts blijft. Mocht u vragen hebben of toename van klachten ervaren, dan vragen wij u contact op te nemen met de arts die u verwezen heeft of uw huisarts.

Gebruik medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan adviseren we u tijdig een herhaalrecept aan te vragen. Het is van belang om uw medicatie niet eigenhandig te staken. Als u stopt, kunnen uw longklachten opvlammen en/of verslechteren en uw longfunctie achteruitgaan. 

Heeft u twijfels over uw medicatie neem dan contact op met de ILD-verpleegkundige. Heeft u klachten van koorts, verhoging, hoesten en of toegenomen kortademigheid dan adviseren we u contact op nemen met de ILD-verpleegkundige of de huisarts en desgewenst in overleg uw medicatie gedurende de klachten staken.

Contact

U kunt uw vragen stellen aan onze verpleegkundigen via Mijn Antonius. Voor dringende zaken kunt u de ILD-verpleegkundigen bellen; zij zijn op werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur bereikbaar via 088 - 320 15 44.

De ontwikkelingen gaan snel waardoor bovenstaande adviezen kunnen veranderen. Houd vooral onze website in de gaten voor de meest actuele stand van zaken. Voor verdere adviezen verwijzen we u tevens naar de website van het RIVM en van het Longfonds.

We wensen u namens het hele team van het ILD Expertisecentrum sterkte in deze moeilijke periode!

Terug naar boven